ا

 • اا.ف شناسایی عوامل علّی موثر بر ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • اا.ف تحلیل محتوای موانع، فرصت‌ها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در پانزده کنگره‌ی همکاری های دولت،دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ی ملی [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • ابراهیم زاده معبود.حسن مقایسه تطبیقی پیشرفت علمی حوزه علوم زیستی در ایران و جهان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ابراهیمی.الهه فرهنگ نوآورانه، زمینه¬ساز بهبود یادگیری سازمانی با بهره گیری از برند سازمانی داخلی (پژوهشی در صنعت نفت ایران) [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • احمدی.غلامعلی محتوای مبانی هنرهای تجسمی؛ تحلیلی مبتنی بر مولفه¬های کارآفرینی [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • اخوان فر.امیر ارائه مدل زنجیره تأمین سبز محصولات لبنی با تأکید بر رضایت مشتریان: ترکیب رویکردهای مدلسازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • اخوان.پیمان بررسی رابطه بین مدیریت دانش و انتقال اثربخش فناوری [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • ارفع.عباسعلی ارائه مدل در راستای بهبود عملکرد سازمان های دولتی با تأکید بر نوآوری و ارزش های سازمانی: رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • استادهاشمی.علی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی با الگوی خودرگروسیونی برداری [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • استادی.بختیار شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های دانش بنیان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • استيري.مهرداد شناسایی و ارزیابی اقدامات سیستم های کاری با عملکرد بالا در صنعت خدمات بانکداری کشور [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • استيري.مهرداد ارتباط میان فرهنگ سازمان، مدیریت منابع انسانی استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای ارتباطی (مطالعه موردی رادیو تاویزیون ایران) [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • اسحاقیان. زهرا شناسایی و اولویت بندی مولفه های نوآوری مدل کسب وکار به روش فراترکیب و آنتروپی شانون [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • اسدنیا.جهانبخش تأثیر همزمان ساز و کارهای راهبردی شرکتی و مدیریت سودبر چسبندگی هزینههای نوآوری شرکتها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • اسدنیا.جهانبخش تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر سرآمدی عملیاتی و میل به نوآوری خدمات [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • اسدنیا.جهانبخش تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر سرآمدی عملیاتی و میل به نوآوری خدمات [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • اسدنیا.جهانبخش تأثیر همزمان ساز و کارهای راهبردی شرکتی و مدیریت سودبر چسبندگی هزینه¬های نوآوری شرکت¬ها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • اسدی فرد.رضا نیروهای تسهیل کننده و بازدارنده همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های بزرگ و کوچک فناوری محور [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • اسماعیلی.پریسا ارائه مدلی برای ورود موفق به بازار محصولات مواد غذایی کشورهای منطقه (مطالعه موردی کشور عراق) [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • اشتری مهرجردی. اباذر تبیین نوآوری اجتماعی با تاکید بر گفتمان کارآفرینی [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • اشتری مهرجردی.اباذر تحلیل عناصر نظام نوآوری در نوسازی و رشد صنعتی در ایران، انگلستان و دانمارک (نمونه قرن نوزدهم و شانزدهم میلادی) [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • اشرفی.مجید طراحی الگوی نوآوری شرکتی با تاکید بر تامین مالی رسمی [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • اصلاحی.رضا ارزشیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده های فنی دانشگاه تهران براساس مدل هدپرف [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • اصلاحی.محمد ارزشیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده های فنی دانشگاه تهران براساس مدل هدپرف [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • اعتمادي فرد. علي طراحی مدل توسعه یکپارچه نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک براساس قابلیت های پویا با استفاده از میک¬مک فازی [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • اعلامی.فرنوش بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، خلق دانش و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران) [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • اکبرزاده.زین العابدین ارزیابی شاخص‌های چابکی سازمانی با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (مورد مطالعه: سازمان توسعه برق ایران) [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • اکبری.پیمان تحلیل نقش میانجیگری سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • اکبری.محسن بررسی تأثیر نوآوری مصرف کننده و ویژگی های شخصی وی بر پذیرش محصول جدید [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • اکبری.مرتضی اثرات ساختار شبکه، ذخیره دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانۀ شرکت‌های دانش‌بنیان [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • اکبری.مرتضی تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر عملکرد نوآوری کسب‌وکارهای خانگی: نقش میانجی ظرفیت‌ نوآوری [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • اکبری.مرتضی چالش ها و عوامل اثرگذار بر تجاری سازی فناوری در جهاددانشگاهی [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • البدوی.امیر انتقال بین‌سازمانی دانش مدیریت پروژه، کلید نوآوری در سازمان‌های پروژه محور (جستاری بر کنسرسیوم‌های بین‌المللی در صنعت نفت ایران) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • البدوی.امیر معماری زیست‌بوم‌ نوآوری‌های فناورانه حوزه سلامت با به‌کارگیری پویایی‌های سیستم مطالعه موردی زیست‌بوم نوآوری دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • الحسینی المدرسی.سید مهدی اثرمشتری مداری و قابلیت های زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری با رفتار نوآورانه [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • الیاسی.مهدی الگوی تجاری سازی فناوری های نوظهور در شرکت های دانش بنیان [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • الیاسی.مهدی تحلیلی بر عوامل موثر بر رشد و پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • امیدی نجف آبادی. مریم نقش دانش بومی در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما با رویکرد مدیریت جامع نوآوری در استان کرمان [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • امیری راد. مریم مقایسه تطبیقی پیشرفت علمی حوزه علوم زیستی در ایران و جهان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • امین اسماعیلی.حمید چالش ها و عوامل اثرگذار بر تجاری سازی فناوری در جهاددانشگاهی [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • امین طهماسبی.حمزه بررسی موانع همکاری صنعت و دانشگاه در توسعه سیستم های حمل‌ونقل هوشمند [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • امین‌بیدختی.علی‌اکبر طراحی مدلی به منظور تحلیل سطح همکاری دانشگاه و صنعت با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • امین‌بیدختی.علی‌اکبر تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی عوامل درون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • امین‌بیدختی.علی‌اکبر بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • امینی خیابانی.غلامرضا طراحی مدل رقابت پذیری با استفاده از پیچیدگی شناختی راهبردی؛ بررسی نقش میانجی هوش بازاریابی [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • انصاری.رضا الگوی ساختاری ظرفیت جذب دانش و نوآوری در شرکتهای دانش بنیان مورد مطالعه : شرکتهای مستقر در مراکز رشد دانشگاههای آزاد استان اصفهان [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • انوشه.مرتضی تدوین الگوی توسعه ارتباط دانشگاه و بنگاه‌های کوچک و متوسط [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • ایرانی بهبهانی.ایلناز تحلیل ساختاری نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی در تأثیر یادگیری از خطا و شکست سازمانی بر عملکرد نوآورانه منابع انسانی [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • ایزدی.نسیم تحلیل و مقایسه نیت کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کشاورزی بوعلی سینا و پیام نور استان همدان [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • ایل شاهی.احسان مقایسه فرایند توسعه در ایران و ژاپن درچارچوب نظریه آدریان لفت ویچ از سال 1850 تا 1900 میلادی [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • ایمانی.صاحب اثرات ساختار شبکه، ذخیره دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانۀ شرکت‌های دانش‌بنیان [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]

آ

 • آذر.عادل شناسایی عوامل علّی موثر بر ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • آراسته.حمیدرضا واکاوی پیامدهای درون و برون دانشگاهی بین المللی شدن دانشگاه های دولتی منتخب کشور [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • آراسته.حمیدرضا عوامل سازمانی مؤثّر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • آراسته.حمیدرضا توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست‌های خرد [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • آراستی.محمدرضا انتقال بین‌سازمانی دانش مدیریت پروژه، کلید نوآوری در سازمان‌های پروژه محور (جستاری بر کنسرسیوم‌های بین‌المللی در صنعت نفت ایران) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • آرمان.مانی مدلی برای پیاده سازی نوآوری در برنامه درسی نظام آموزش عالی [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • آقاجانی.حسنعلی نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خلاقیت دانشجویان [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • آهنگری.سعیده السادات آثار و پیامدهای کووید- 19 بر فناوری و نوآوری [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • آیباغی اصفهانی.سعید فرهنگ نوآورانه، زمینه¬ساز بهبود یادگیری سازمانی با بهره گیری از برند سازمانی داخلی (پژوهشی در صنعت نفت ایران) [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]

ب

 • بافنده زنده.علیرضا ارائه الگوی ارزش آفرینی مشارکت مشتری: دیدگاه دوسویه ارزش آفرینی برای مشتری و شرکت [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • باقری قره بلاغ.هوشمند اثرمشتری مداری و قابلیت های زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری با رفتار نوآورانه [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • باقری کراچی.امین چابکی؛ رهیافتی نوآورانه در مدیریت دانشگاه‌ها [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • باقری مجد.روح اله فاکتورهای پایداری و ظرفیت‌های ارتباط دانشگاه و صنعت در نظام آموزش عالی [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • باقری نژاد.جعفر ارائه مدل نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران : مطالعه موردی بانک پارسیان [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • باقری نژاد.جعفر شناسایی وتحلیل مشکلات سیستمی در نظام نوآوری ملی ایران [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • باقری نیا.حسن رابطه قابلیت های یادگیری سازمانی با میزان نوآوری سازمانی در دانشگاه‌های شهر سبزوار: آزمون نقش میانجی تسهیم دانش [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • بامداد صوفی.جهانیار الگوی تجاری سازی فناوری های نوظهور در شرکت های دانش بنیان [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • باورصاد.بلقیس تحلیل ساختاری نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی در تأثیر یادگیری از خطا و شکست سازمانی بر عملکرد نوآورانه منابع انسانی [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • بخاراییان.مریم طراحی الگوی نوآوری شرکتی با تاکید بر تامین مالی رسمی [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • بسطامی.مسعود بکارگیری روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتب گروهی فازی در شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • بصیری.راضیه بررسی رابطه بین به‌کارگیری استراتژی‌های نوآوری و عملکرد نوآورانه سازمان‌ها با در نظر گرفتن ظرفیت جذب به‌عنوان متغیر میانجی در شرکت‌های مستقر در پارک‌های فناوری (موردمطالعه: پارک فناوری پردیس) [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • بلوچی.حسین بررسی تاثیر تعدیلگری سرمایه اجتماعی و عدم اطمینان محیطی بر گرایش به کارآفرینی و عملکرد با نقش میانجیگری سرعت نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان استان خراسان رضوی [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • بندریان.رضا تعیین عوامل موثر بر ارزش نوآوری‌های فناورانه فرآیندی در صنعت نفت با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • بندریان.رضا توسعه دوسو توان محصول پیچیده، موردپژوهی نیروگاه غرب کارون [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • بندریان.رضا معماری زیست‌بوم‌ نوآوری‌های فناورانه حوزه سلامت با به‌کارگیری پویایی‌های سیستم مطالعه موردی زیست‌بوم نوآوری دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • بندریان.مهدی تعیین عوامل موثر بر ارزش نوآوری‌های فناورانه فرآیندی در صنعت نفت با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • بنی اسدی. ندا نقش دانش بومی در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما با رویکرد مدیریت جامع نوآوری در استان کرمان [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • بهادری.مرتضی بررسی موانع و راهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه (مورد کاوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • بی تعب.علی ارائه مدلی برای تحلیل پیامدهای سرمایه اجتماعی در حوزه نوآوری [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • بی رنگ.علی مرتضی آینده نگاری علوم و فناوری های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • بی رنگ.علی مرتضی آینده¬نگاری علوم و فناوری¬های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • بیات.اکبر طراحی الگوی پیشایندهای کارآفرینی سازمانی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]

پ

 • پرهیزگار.محمد مهدی تدوین مدل مدیریت رفتار خرید مشتری در صنعت بیمه [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • پقه.عبدالعزیز ارائه مدل زنجیره تأمین سبز محصولات لبنی با تأکید بر رضایت مشتریان: ترکیب رویکردهای مدلسازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • پور حسینی.سید جواد طراحی و بهینه سازی سبد سهام برابری ریسک با معیار ارزش در معرض ریسک شرطی [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • پورابراهیمی.محمدرضا بررسی اثر متغیرهای شرکتی و عملکردی بر انتخاب روش تامین مالی و اثر متقابل روش تامین مالی بر این متغیرها [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • پورانجنار. گل بهار شناسایی و دسته بندی الگوی ذهنی صاحب نظران دانشگاهی در خصوص پیشران های آموزش نوآوری اجتماعی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی؛ رویکردی آمیخته [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • پورآتشی.مهتاب آسیب شناسی نظام انتخاب و انتصاب مدیران مدارس ابتدایی ناحیه 5 شهر اصفهان [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • پهلوانیان. مرسده بررسی تاثیر مشارکت شهروندان بر فین‌تک [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]

ت

 • تاج گردون.محمد قائم طراحی چارچوب مدل‌سازی جریان دانش صنعت و دانشگاه [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • تاري.غفار طراحی مدل مفهومی اکوسیستم نوآوری در شرکت¬های کوچک و متوسط با استفاده از ISM-SEM [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • تازیکه.مهیا چگونگی ایجاد کارآفرینی استراتژیک برای رشد کسب و کارها [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • تباوار.علی اصغر شناسایی و دسته بندی الگوی ذهنی صاحب نظران دانشگاهی در خصوص پیشران های آموزش نوآوری اجتماعی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی؛ رویکردی آمیخته [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • ترابی نهاد.منیره مدل رابطه‌ای سیاستگذاری‌ها، اولویت‌ها، حمایت‌ها و ارزشیابی طرح‌های پژوهشی با طرح‌های پژوهشی تجاری شده ادراک شده ( مورد مطالعه؛ دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند) [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • ترابی.حسین تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر فعالیت کارآفرینانه؛ تحلیلی بر مبنای داده¬های GEM [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • تقی زاده.هوشنگ طراحی مدل مفهومی اکوسیستم نوآوری در شرکت¬های کوچک و متوسط با استفاده از ISM-SEM [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • تقی زاده.هوشنگ ارائه الگوی ارزش آفرینی مشارکت مشتری: دیدگاه دوسویه ارزش آفرینی برای مشتری و شرکت [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • تواضعی فر.اسما ارائه الگوی کارآفرینی دیجیتالی در شرکت های کوچک و متوسط استان خراسان جنوبی در دوران کووید- 19 [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • تیموری.هادی رابطه بین هوشمندی کسب و کار مدیران و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملی شهر اصفهان) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]

ث

 • ثقفی.علی بررسی اثر متغیرهای شرکتی و عملکردی بر انتخاب روش تامین مالی و اثر متقابل روش تامین مالی بر این متغیرها [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ثمری.داود نقش دانش بومی در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما با رویکرد مدیریت جامع نوآوری در استان کرمان [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • ثنائی پور.فاطمه بررسی نقش عوامل موثر در رشد شرکت های جدید فناورانه محور (NTBFs) شهر مشهد [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]

ج

 • جاوید.غزاله ارائه مدل نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران : مطالعه موردی بانک پارسیان [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • جاویدانه. پریسا واکاوی ابعاد و مولفه های اکوسیستم نوآوری براساس روش فراترکیب [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • جاهد.حسینعلی عوامل سازمانی مؤثّر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • جباری اصل.صمد طراحی الگوی خط‌‎‎مشی‌گذاری شبکه‌ای مبتنی بر پاسخ‌گویی عمومی خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از رویکرد داده بنیاد [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • جباری صل.صمد ارائه مدل آمادگی سازمانی پذیرش مدل تعالی در دانشگاه آزاد اسلامی: رویکرد ترکیبی [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • جباری صل.صمد ارائه چارچوب مدیریت استعداد با تاکید بر گسترش جانشین پروری در شرکت های دانش بنیان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • جبلی جوان.اشکان تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین (مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • جعفر پناه.اسماعیل ارائه‌ی مدلی برای اهرم‌سازی یک شایستگی فناورانه‌ (مورد مطالعه: ربات مارسان) [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • جعفر‌زاده.بهروز بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی: رهیافت داده های تابلویی [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • جعفری بنه عیسی.زهرا الگوی ساختاری ظرفیت جذب دانش و نوآوری در شرکتهای دانش بنیان مورد مطالعه : شرکتهای مستقر در مراکز رشد دانشگاههای آزاد استان اصفهان [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • جعفری.پریوش واکاوی ابعاد و مولفه های اکوسیستم نوآوری براساس روش فراترکیب [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • جعفری.سکینه رابطه جهانی شدن علمی آموزش عالی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • جعفری.سید محمدباقر شناسایی و اولویت بندی مولفه های نوآوری مدل کسب وکار به روش فراترکیب و آنتروپی شانون [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • جعفری.مصطفی بررسی رابطه بین مدیریت دانش و انتقال اثربخش فناوری [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • جعفریان.حانیه تبیین پدیدارشناختی مولفه¬های برندسازی در سرفصل¬های آموزشی هنر و تحلیل شکاف میان حوزه آموزش و اجراء [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • جلالی.علی اکبر شناسایی ابعاد متمایزکننده عوامل درونی در کسب و کارهای مادرزاد بین المللی حوزه ICT [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • جمالی.احسان بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحمل ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشکوفایی با جهت گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • جمالی.احمد بررسی عوامل موثر بر موفقیت سرمایه گذاری مشترک خارجی در واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناور [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • جمشیدی توانا.اعظم محتوای مبانی هنرهای تجسمی؛ تحلیلی مبتنی بر مولفه¬های کارآفرینی [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • جمشیدی.لاله بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • جمشیدي.لاله توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست‌های خرد [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • جمشیدي.لاله شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر طراحی محصول جدید در صنعت لوستر ایران [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • جواهردشتی.مهرشاد تحلیل تاریخی روند نهادسازی در حوزه سیاست¬گذاری علم و فناوری ایران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]

ح

 • حاتمی نسب.سید حسن تبیین پدیدارشناختی مولفه¬های برندسازی در سرفصل¬های آموزشی هنر و تحلیل شکاف میان حوزه آموزش و اجراء [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • حاجی زاده ابراهیمی.فاضل بررسی عوامل موثر بر همکاری های فناورانه بین شرکت های زایشی دانشگاهی و صنایع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با نقش میانجی نهادهای واسط [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • حاجي حسيني.حجت اله عوامل سازمانی موثر بر بهره وری مراکز انتقال فناوری دانشگاهی [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • حاجي حسيني.حجت اله عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های انتقال فناوری در صنایع حمل و نقل ریلی ایران [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • حاضری.هاتف اثر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • حامدی.محسن توسعه دوسو توان محصول پیچیده، موردپژوهی نیروگاه غرب کارون [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • حبیب زاده.شیوا تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین چابکی و هوش سازمانی با عملکرد سازمانی [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • حبیبی.جعفر طراحی چارچوب مدل‌سازی جریان دانش صنعت و دانشگاه [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • حسن زاده محمود آباد. محمد اثر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • حسن‌زاده. اکبر‌ بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی: رهیافت داده های تابلویی [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • حسنی. علی اکبر تحلیل ارزش‌گذاری فناوری مبتنی بر رویکرد سیستم‌های پویا (موردمطالعه: صنعت تولید ظروف تفلون) [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • حسنی.محمد تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین چابکی و هوش سازمانی با عملکرد سازمانی [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • حسنی.محمد فاکتورهای پایداری و ظرفیت‌های ارتباط دانشگاه و صنعت در نظام آموزش عالی [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • حسنی.محمد تدوین الگوی راهبردی جذب و ارزش آفرینی دانش آموختگان مدیریت آموزش عالی در نظام حکمرانی آموزش عالی در ایران [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • حسین پور.داود الگوی خط مشی‌گذاری پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان در نظام نوآوری [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • حسینی دانا.حمیدرضا شناسایی عوامل و شاخص های موثر بر توسعه مدیریت شهری بر مبنای فناوری های نوین هوشمند ارتباطی مبتنی بر رویکرد کیفی [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • حسینی شکیب.مهرداد شناسایی مؤلفه¬های فرآیند نوآوری بانکداری اجتماعی با رویکرد تحول دیجیتال با روش دلفی فازی [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • حسینی.سید محمد حسن تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر نوآوری در سازمان‌های خدماتی دولت الکترونیک با نقش میانجی مدیریت دانش مشتری (مطالعه موردی: دفاتر پیشخوان دولت استان سمنان) [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • حقی.سیدرضا بررسی تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت به عنوان ارکان اصلی نظام نوآوری کشور (مورد مطالعه: استان خراسان رضوی) [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • حکیمی.ایمان بهبود عملکرد صنعت هتل داری از طریق نظام های کاری با عملکرد بالا: نقش میانجی یادگیری مداری، انعطاف پذیری کارکنان و دوسو توانی نوآوری [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • حمزه.محسن ارتباط میان فرهنگ سازمان، مدیریت منابع انسانی استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای ارتباطی (مطالعه موردی رادیو تاویزیون ایران) [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • حمیدی زاده.محمد رضا تبیین و ارزیابی فرایند اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان: مورد پژوهی بانک صادرات ایران [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • حمیدی زاده.محمد رضا راهبردهای بازاریابی اختراعات برای ورود موفق به بازار [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • حمیدی.فاطمه مدلسازی معادلات ساختاری ارزش خلق شده در کسب و کارها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • حمیدی.فاطمه مدلسازی معادلات ساختاری ارزش خلق شده در کسب و کارها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • حمیدی.محسن تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر سرآمدی عملیاتی و میل به نوآوری خدمات [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • حمیدی.محسن تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر سرآمدی عملیاتی و میل به نوآوری خدمات [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • حورعلی.منصوره طراحی مدل مفهومی شبکه مدیریت لجستیک معکوس با بر رویکرد نوآوری زنجیره تامین [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • حورعلی.منصوره طراحی مدل مفهومی شبکه مدیریت لجستیک معکوس با بر رویکرد نوآوری زنجیره تامین [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • حیدری دهوئی.جلیل معماری زیست‌بوم‌ نوآوری‌های فناورانه حوزه سلامت با به‌کارگیری پویایی‌های سیستم مطالعه موردی زیست‌بوم نوآوری دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • حیدری.الهام شایستگی‏های اعضای هیات‏علمی جهت تحقق رسالت دانشگاهی ؛ تامّلی بر ادراکات و انتظارات دانشجویان دکتری [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • حیدری.زهرا تاثیر شاخص های نوآوری بر ارزش برند کشورهای منتخب [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • حیدری.علی ارائه‌ی مدلی برای اهرم‌سازی یک شایستگی فناورانه‌ (مورد مطالعه: ربات مارسان) [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]

خ

 • خاتونی.نگین توسعه سبز از منظر کارآفرینی [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • خالدی.آرمان نیروهای تسهیل کننده و بازدارنده همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های بزرگ و کوچک فناوری محور [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • خان عزیزی.محمد تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی عوامل درون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • خرازی.علی نقی آینده نگاری علوم و فناوری های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • خرازی.علی نقی آینده¬نگاری علوم و فناوری¬های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • خسروی.محبوبه مدلی برای پیاده سازی نوآوری در برنامه درسی نظام آموزش عالی [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • خسروی.محمدرضا طراحی مدل مفهومی شبکه مدیریت لجستیک معکوس با بر رویکرد نوآوری زنجیره تامین [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • خسروی.محمدرضا طراحی مدل مفهومی شبکه مدیریت لجستیک معکوس با بر رویکرد نوآوری زنجیره تامین [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • خسروي.محسن تدوین الگوی راهبردی جذب و ارزش آفرینی دانش آموختگان مدیریت آموزش عالی در نظام حکمرانی آموزش عالی در ایران [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • خمسه.عباس طراحی مدل توسعه یکپارچه نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک براساس قابلیت های پویا با استفاده از میک¬مک فازی [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • خمسه.عباس شناسایی مؤلفه¬های فرآیند نوآوری بانکداری اجتماعی با رویکرد تحول دیجیتال با روش دلفی فازی [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • خوارزمی.امیدعلی تحلیل سیستمی‌ تاثیر ریسک پذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • خیاطیان.محمد صادق شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری فرآیند نوآوری رایگان در ایران با استفاده از رويکرد دلفي فازی و دیمتل [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • خیاطیان.محمدصادق بررسی عوامل موثر بر موفقیت سرمایه گذاری مشترک خارجی در واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناور [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • خیاطیان.محمدصادق تحلیلی بر عوامل موثر بر رشد و پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • خیراندیش.مسعود تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر فعالیت کارآفرینانه؛ تحلیلی بر مبنای داده¬های GEM [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]

د

 • دانش.مژگان تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر عملکرد نوآوری کسب‌وکارهای خانگی: نقش میانجی ظرفیت‌ نوآوری [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • داودی رکن آبادی.ابوالفضل تبیین پدیدارشناختی مولفه¬های برندسازی در سرفصل¬های آموزشی هنر و تحلیل شکاف میان حوزه آموزش و اجراء [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • داودی.سید محمد رضا طراحی و بهینه سازی سبد سهام برابری ریسک با معیار ارزش در معرض ریسک شرطی [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • دژطاهریان.مریم رابطه بین هوشمندی کسب و کار مدیران و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملی شهر اصفهان) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • دلیری.علیرضا بررسی اثر متغیرهای شرکتی و عملکردی بر انتخاب روش تامین مالی و اثر متقابل روش تامین مالی بر این متغیرها [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • دوازده امامی.زهرا اثر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • دولتشاه.پیمان تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر عملکرد نوآوری کسب‌وکارهای خانگی: نقش میانجی ظرفیت‌ نوآوری [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • دهقانی سلطانی.مهدی تأثیر سرمایه اجتماعی خریدار / فروشنده بر عملکرد نوآوری با بکارگیری توسعه دانش مشتری و تعهد به نوآوری [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]

ذ

 • ذوالفقاری.عاطفه چالش ها و عوامل اثرگذار بر تجاری سازی فناوری در جهاددانشگاهی [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]

ر

 • راسخی.سعید بررسی رابطه متغیرهای اثرگذار بر توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد پویایی سیستم [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • راشکی.مریم شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری در منطقه آزاد چابهار و قشم [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • راشکی.مریم تبیین عوامل موثر بر استعداد کارآفرینانه ی دانشجویان با استفاده از روش -Fuzzy [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رجائی.فهیمه واکاوی تجاری سازی محصولات فناور و نوآور با رویکرد صادرات (مورد مطالعه: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان) [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • رجوعی.مرتضی تاثیر نمونه¬سازی بر موفقیت محصول جدید با نقش تعدیل¬گر دخالت مشتری و سرعت انتشار اطلاعات (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رحمانپوری.محمد بررسی موانع و راهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه (مورد کاوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • رحمانی.محمدنور بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی: نقش واسطه‌ای شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری اعضای هیأت علمی [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • رحمانی.هادی بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی: نقش واسطه‌ای شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری اعضای هیأت علمی [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • رحیمی.حمید بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی در امور همکاری های بین الملل شرکت ملی نفت ایران [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • رحیمی.مهناز عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های انتقال فناوری در صنایع حمل و نقل ریلی ایران [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • رستگار.عباسعلی تأثیر سرمایه اجتماعی خریدار / فروشنده بر عملکرد نوآوری با بکارگیری توسعه دانش مشتری و تعهد به نوآوری [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • رسولی.نوید شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر طراحی محصول جدید در صنعت لوستر ایران [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • رشادت جو.حمیده نقش دانشگاه و صنعت در اکوسیستم نوآوری در راستای تحقق نوآوری پایداری در کشور [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • رضایان قیه‌‏باشی.احد آثار و پیامدهای کووید- 19 بر فناوری و نوآوری [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • رضایی.علی محمد طراحی مدلی به منظور تحلیل سطح همکاری دانشگاه و صنعت با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • رضوانی چمن زمین.موسی ارائه مدل آمادگی سازمانی پذیرش مدل تعالی در دانشگاه آزاد اسلامی: رویکرد ترکیبی [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • رضوانی چمن زمین.موسی ارائه چارچوب مدیریت استعداد با تاکید بر گسترش جانشین پروری در شرکت های دانش بنیان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رضوانی چمن زمین.موسی ارائه الگویی مناسب جهت پیش بینی بازار مصرف داروهای تخصصی در ایران [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • رضوانی.مهران بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و توسعه پایدار شهری با استفاده از الگوی شهرکارآفرین [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • رفیعی.عباس بررسی رابطه بین مدیریت دانش و انتقال اثربخش فناوری [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • رمضانپور نرگسي.قاسم عوامل سازمانی موثر بر بهره وری مراکز انتقال فناوری دانشگاهی [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • رمضانی.طیبه تدوین مدل مدیریت رفتار خرید مشتری در صنعت بیمه [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • رمضاني نرگسي.قاسم تدوین الگوی مراحل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • رمضاني.مجتبي طراحی مدل مفهومی اکوسیستم نوآوری در شرکت¬های کوچک و متوسط با استفاده از ISM-SEM [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • رودگرنژاد.فروغ طراحی الگوی خط‌‎‎مشی‌گذاری شبکه‌ای مبتنی بر پاسخ‌گویی عمومی خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از رویکرد داده بنیاد [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • روستا.علیرضا ارزیابی اثرات نوآوری در خدمات، بازاریابی رسانه اجتماعی و حمایت اجتماعی بر هم‌آفرینی در ارزش [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]

ز

 • زارعی. سارا رابطه بين هوش سازماني و عملكردسازماني با ميانجيگری خلاقيت (مورد مطالعه : سازمان نظام مهندسی شهر قزوین) [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • زارعی.عظیم طراحی مدل روابط مولفه های بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان سمنان) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • زارعی.عظیم شناسایی ابعاد متمایزکننده عوامل درونی در کسب و کارهای مادرزاد بین المللی حوزه ICT [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • زرین جویی.دکتر محمد نقش دانشگاه و صنعت در اکوسیستم نوآوری در راستای تحقق نوآوری پایداری در کشور [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • زمانی.اصغر شناسایی، تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر برکیفیت آموزش در آموزش عالی [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • زمانی.اصغر آسیب شناسی نظام انتخاب و انتصاب مدیران مدارس ابتدایی ناحیه 5 شهر اصفهان [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • زمانی.محمود بررسی تاثیر توانمندی یکپارچه‌سازی دانش بر نوآوری فناورانه و عملکرد راهبردی (مورد مطالعه: بنگاه‌های تولید کننده دارو در ایران) [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • زند حسامی.حسام چالش ها و عوامل اثرگذار بر تجاری سازی فناوری در جهاددانشگاهی [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • زنگیان.سمیه تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین (مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • زین آبادی. حسن رضا تأملی بر دوره های موک در نظام آموزش عالی ایران؛ چالش‌ها و راهکارها [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • زین آبادی. حسن رضا توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست‌های خرد [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]

س

 • ساجدی. عادل طراحی مدل مفهومی اکوسیستم نوآوری در شرکت¬های کوچک و متوسط با استفاده از ISM-SEM [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • سالارزهی.حبیب الله شناسایی و دسته بندی الگوی ذهنی صاحب نظران دانشگاهی در خصوص پیشران های آموزش نوآوری اجتماعی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی؛ رویکردی آمیخته [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • سبحانی.احسان تاثیر نمونه¬سازی بر موفقیت محصول جدید با نقش تعدیل¬گر دخالت مشتری و سرعت انتشار اطلاعات (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سجادی.سید مجتبی طراحی و اعتبارسنجی الگوی گرایش کارآفرینانه بین‌الملل در کسب‌وکارهای ایرانی [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • سجادی.سیدمجتبی طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • سجادی¬فر.مهدی چهارچوب اثربخشی مداخلات دولتیِ تحقیق و توسعه بر عملکرد بنگاه¬ها؛ یک رویکرد فراترکیب [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • سخدری.کمال چگونگی ایجاد کارآفرینی استراتژیک برای رشد کسب و کارها [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • سرعتی آَشتیانی.نرجس تکنیک های داده‌کاوی در سهمیه‌بندی مناطق برای کنکور [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • سرعتي آشتياني.نرجس راهبردهای مقابله با اثرات تحریم بر صنعت نفت ایران با تأکید بر توسعه همکاری‌های دانشگاه و صنعت [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • سعدآبادی. علی اصغر شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری فرآیند نوآوری رایگان در ایران با استفاده از رويکرد دلفي فازی و دیمتل [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • سعیدی.مهدی بررسی رابطه بین به‌کارگیری استراتژی‌های نوآوری و عملکرد نوآورانه سازمان‌ها با در نظر گرفتن ظرفیت جذب به‌عنوان متغیر میانجی در شرکت‌های مستقر در پارک‌های فناوری (موردمطالعه: پارک فناوری پردیس) [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • سلطان زاده. جواد تاثیر توانمندی‌های بنگاه بر عملکرد نوآوری شرکت‌های دانش بنیان ایران [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • سلطانزاده.ثمینه عوامل سازمانی موثر بر بهره وری مراکز انتقال فناوری دانشگاهی [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • سلیمانی.نادر ارائه الگوی مدیریت دانشگاهی مبتنی بر اندیشه سبز [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • سلیمی.قاسم شایستگی‏های اعضای هیات‏علمی جهت تحقق رسالت دانشگاهی ؛ تامّلی بر ادراکات و انتظارات دانشجویان دکتری [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • سنجیده.آصف ارائه چارچوب مدیریت استعداد با تاکید بر گسترش جانشین پروری در شرکت های دانش بنیان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سودی.حورا بررسی نقش آموزش های کاردانش درایجادنگرش کارآفرینانه درهنرجویان [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • سوری.احسان شناسایی ابعاد متمایزکننده عوامل درونی در کسب و کارهای مادرزاد بین المللی حوزه ICT [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • سوری.علی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی با الگوی خودرگروسیونی برداری [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • سهرابی.روح الله بررسی رابطه بین به‌کارگیری استراتژی‌های نوآوری و عملکرد نوآورانه سازمان‌ها با در نظر گرفتن ظرفیت جذب به‌عنوان متغیر میانجی در شرکت‌های مستقر در پارک‌های فناوری (موردمطالعه: پارک فناوری پردیس) [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • سیادت.سیدعلی تبیین رابطه و تاثیر هوش سازمانی و سرمایه فکری بر قابلیت های کارآفرینی دانش مورد مطالعه: دانشگاه شهرکرد [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • سیار.حامد تأثیر همزمان ساز و کارهای راهبردی شرکتی و مدیریت سودبر چسبندگی هزینههای نوآوری شرکتها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • سیار.حامد تأثیر همزمان ساز و کارهای راهبردی شرکتی و مدیریت سودبر چسبندگی هزینه¬های نوآوری شرکت¬ها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • سیدعباس زاده.میرمحمد فاکتورهای پایداری و ظرفیت‌های ارتباط دانشگاه و صنعت در نظام آموزش عالی [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • سیدنظری.نیر بررسی نقش آموزش های کاردانش درایجادنگرش کارآفرینانه درهنرجویان [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • سیدنقوی.میرعلی الگوی خط مشی‌گذاری پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان در نظام نوآوری [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • سیدی.سید مهدی پتنت در زیست فناوری و اهمیت آن در ارتباط دانشگاه و صنعت [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • سیدی.سید مهدی مقایسه تطبیقی پیشرفت علمی حوزه علوم زیستی در ایران و جهان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سینائی.سیدعطاءالله همبستگی سرمایه اجتماعی، کارآمدی نهادی و توسعه ملی [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • سینائی.سیدعطالله تحلیل عناصر نظام نوآوری در نوسازی و رشد صنعتی در ایران، انگلستان و دانمارک (نمونه قرن نوزدهم و شانزدهم میلادی) [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • سینائی.سیدعطالله تحلیل جامعه شناختی اثر فضای مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • سینائی.سیدعطالله مقایسه فرایند توسعه در ایران و ژاپن درچارچوب نظریه آدریان لفت ویچ از سال 1850 تا 1900 میلادی [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]

ش

 • شاکری.رویا چارچوب مفهومی یکپارچه سازی فرآیندهای مدیریت نوآوری، فناوری و دانش در توسعه محصول [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • شاه آبادی.ابوالفضل تأثیر آمادگی فناوری و سرمایه خارجی بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • شاه آبادی.ابوالفضل تاثیر شاخص های نوآوری بر ارزش برند کشورهای منتخب [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • شاهمرادی.فرید شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری در منطقه آزاد چابهار و قشم [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • شبابی.هومن بررسی رابطه متغیرهای اثرگذار بر توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد پویایی سیستم [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • شجاعی.سید محمدحسین آثار و پیامدهای کووید- 19 بر فناوری و نوآوری [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • شرافتی‏ نژاد.علی اکبر طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • شرفی.محمد شناسایی قابلیت های اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهها براساس نظریه داده بنیاد [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • شرفی.وحید تاثیر نوآوری استراتژیک بر تمایل به خرید مشتری: نقش تعدیل‌گری قابلیت‌های نوآوری [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • شریف زاده.فتاح الگوی خط مشی‌گذاری پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان در نظام نوآوری [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • شریفی.زینب تدوین الگوی مراحل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • شریفی.مهدی شناسایی و ارزیابی اقدامات سیستم های کاری با عملکرد بالا در صنعت خدمات بانکداری کشور [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • شریفی.مهدی ارتباط میان فرهنگ سازمان، مدیریت منابع انسانی استراتژیک و رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای ارتباطی (مطالعه موردی رادیو تاویزیون ایران) [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • شفایی.عبدالحسین طراحی الگوی نوآوری شرکتی با تاکید بر تامین مالی رسمی [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • شفیع پور مطلق.فرهاد مدل رابطه‌ای سیاستگذاری‌ها، اولویت‌ها، حمایت‌ها و ارزشیابی طرح‌های پژوهشی با طرح‌های پژوهشی تجاری شده ادراک شده ( مورد مطالعه؛ دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند) [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • شفیع زاده.حمید ارائه الگوی مدیریت دانشگاهی مبتنی بر اندیشه سبز [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • شفیعی.حسین طراحی و بکارگیری الگویی به منظور ارزیابی شایستگی و عملکرد مدیران در آموزش عالی [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • شفیعی.مسعود سناریوها و الگوهای آموزش عالی آینده در افق 1410 [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • شفیعی.مسعود همبستگی سرمایه اجتماعی، کارآمدی نهادی و توسعه ملی [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • شفیعی.مسعود الگو و چارچوب راهنما برای دانشگاه نوآور و ارزش آفرین [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شفیعی.مسعود بررسی موانع و راهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه (مورد کاوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • شفیعی.مسعود تحلیل محتوای موانع، فرصت‌ها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در پانزده کنگره‌ی همکاری های دولت،دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ی ملی [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • شفیعی.مسعود ریشه یابی سست پیوندی دانشگاه ایرانی با صنعت از دیدگاه خبرگان آموزش عالی [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • شفیعی.مسعود دانشگاه صنعتی امیرکبیر به‌مثابه دانشگاه نوآور و ارزش‌آفرین: دستاوردها و چالش‌ها [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • شفیعی.مسعود بررسی نقش همکاری های دانشگاه و صنعت در توسعه کشورها با نگاهی به سیاست ها و تجارت جهانی [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • شقاقی. سمیرا چارچوب مفهومی یکپارچه سازی فرآیندهای مدیریت نوآوری، فناوری و دانش در توسعه محصول [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • شکرشکن.علی اصغر تأثیر همزمان ساز و کارهای راهبردی شرکتی و مدیریت سودبر چسبندگی هزینههای نوآوری شرکتها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • شکرشکن.علی¬اصغر تأثیر همزمان ساز و کارهای راهبردی شرکتی و مدیریت سودبر چسبندگی هزینه¬های نوآوری شرکت¬ها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • شمس.ناصر طراحی و بکارگیری الگویی به منظور ارزیابی شایستگی و عملکرد مدیران در آموزش عالی [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • شمس.ناصر مدلسازی معادلات ساختاری ارزش خلق شده در کسب و کارها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • شمس.ناصر مدلسازی معادلات ساختاری ارزش خلق شده در کسب و کارها [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • شمس‌الهی.سارا تحلیل تفاوت‌ها در نگرش به موانع کارآفرینی با توجه به مولفه‌های زمینه‌ای در میان دانشجویان کشور [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • شهبازی.کیومرث بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی: رهیافت داده های تابلویی [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • شهیدی.شیلا طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • شهیکی تاش.مهیم ارائه الگوی کارآفرینی دیجیتالی در شرکت های کوچک و متوسط استان خراسان جنوبی در دوران کووید- 19 [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • شیخ.رضا فرهنگ نوآورانه، زمینه¬ساز بهبود یادگیری سازمانی با بهره گیری از برند سازمانی داخلی (پژوهشی در صنعت نفت ایران) [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شیرخدایی.میثم بررسی رابطه متغیرهای اثرگذار بر توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد پویایی سیستم [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • شیرخدایی.میثم بررسی تاثیر مشارکت شهروندان بر فین‌تک [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • شیری.نعمت اله شناسایی فرصت‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای کارآفرینانه در شهرستان مسجدسلیمان [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]

ص

 • صادقی سمرجانی.امیر تاثیر اشتراک‌گذاری دانش بر نوآوری تیمی اعضای هیات علمی:مورد دانشگاه فردوسی مشهد [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • صادقی شریف.سید جلال تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستمی نظام بانکی با الگوی خودرگروسیونی برداری [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • صادقی معتمد.زهرا تأثیر آمادگی فناوری و سرمایه خارجی بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • صادقی.حسین طراحی و اعتبارسنجی الگوی گرایش کارآفرینانه بین‌الملل در کسب‌وکارهای ایرانی [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • صالحی عمران.ابراهیم بررسی مهارتهای عمومی مرتبط با کیفی سازی آموزش های فنی و حرفه ای از منظر ذینفعان [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • صباحی.احمد بررسی تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت به عنوان ارکان اصلی نظام نوآوری کشور (مورد مطالعه: استان خراسان رضوی) [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • صبحیه.محمدحسين انتقال بین‌سازمانی دانش مدیریت پروژه، کلید نوآوری در سازمان‌های پروژه محور (جستاری بر کنسرسیوم‌های بین‌المللی در صنعت نفت ایران) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • صدری.مسعود شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های دانش بنیان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • صفاهیه.هاجر بررسی نقش همکاری های دانشگاه و صنعت در توسعه کشورها با نگاهی به سیاست ها و تجارت جهانی [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • صفایی.صفی اله تحلیل و مقایسه نیت کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کشاورزی بوعلی سینا و پیام نور استان همدان [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • صفری.حیدر ارائه مدل مدیریت استعداد با تمرکز بر قابلیت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران در سازمان تامین اجتماعی [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • صمدی میارکلائی.حسین بکارگیری روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتب گروهی فازی در شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • صمدی.عباس بررسی رابطه بین به‌کارگیری استراتژی‌های نوآوری و عملکرد نوآورانه سازمان‌ها با در نظر گرفتن ظرفیت جذب به‌عنوان متغیر میانجی در شرکت‌های مستقر در پارک‌های فناوری (موردمطالعه: پارک فناوری پردیس) [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • صمدي میارکلائی.حمزه بکارگیری روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتب گروهی فازی در شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • صوفی رضایی.حجت تاثیر توانمندی‌های بنگاه بر عملکرد نوآوری شرکت‌های دانش بنیان ایران [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]

ض

 • ضیاء. بابک طراحی و اعتبارسنجی الگوی گرایش کارآفرینانه بین‌الملل در کسب‌وکارهای ایرانی [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • ضیاء.بابک بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و توسعه پایدار شهری با استفاده از الگوی شهرکارآفرین [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]

ط

 • طالاری.محمد ارائه مدلی برای ورود موفق به بازار محصولات مواد غذایی کشورهای منطقه (مطالعه موردی کشور عراق) [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • طالاری.محمد واکاوی عوامل مؤثر بر همرقابتی شرکت‌های نوپا در اکوسیستم کارآفرینی با استفاده از رویکرد فراترکیب [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • طالبی.کامبیز چگونگی ایجاد کارآفرینی استراتژیک برای رشد کسب و کارها [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • طالع پسند.سیاوش آزمون مدل ساختاری فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش با عملکرد سازمانی: نقش میانجی نوآوری سازمانی [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • طباطبایی مزدآبادی.محسن بررسی نقش هوش هیجانی و هوش فرهنگی در گرایش به تحول سازمانی [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • طباطبائیان.حبیب الله آینده نگاری علوم و فناوری های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • طباطبائیان.حبیب الله الگوی تجاری سازی فناوری های نوظهور در شرکت های دانش بنیان [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • طباطبائیان.حبیب الله آینده¬نگاری علوم و فناوری¬های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • طباطبائیان.سیدحبیب‌اله تحلیلی بر عوامل موثر بر رشد و پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • طبائيان.سيدكمال طراحی مدل توسعه یکپارچه نوآوری خدمات بانکداری الکترونیک براساس قابلیت های پویا با استفاده از میک¬مک فازی [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • طلوع اصل.هادی اثرات ساختار شبکه، ذخیره دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانۀ شرکت‌های دانش‌بنیان [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • طهرانی.مریم تاثیر مهارت های سیاسی کارآفرینان بر عملکردهای شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی: نقش میانجی گرایش به کارآفرینی و رهبری اخلاقی [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • طیبی ابوالحسنی.سیدامیرحسین راهبردهای بازاریابی اختراعات برای ورود موفق به بازار [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]

ع

 • عابدی.هدی اثرات ساختار شبکه، ذخیره دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانۀ شرکت‌های دانش‌بنیان [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • عالی.صمد ارائه الگوی ارزش آفرینی مشارکت مشتری: دیدگاه دوسویه ارزش آفرینی برای مشتری و شرکت [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • عباس پور.عباس چابکی؛ رهیافتی نوآورانه در مدیریت دانشگاه‌ها [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • عباس پور.عباس شناسایی قابلیت های اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهها براساس نظریه داده بنیاد [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • عباسی.مسلم بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحمل ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشکوفایی با جهت گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • عباسی.هنگامه تحلیل ارزش‌گذاری فناوری مبتنی بر رویکرد سیستم‌های پویا (موردمطالعه: صنعت تولید ظروف تفلون) [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • عبداللهی.بیژن واکاوی پیامدهای درون و برون دانشگاهی بین المللی شدن دانشگاه های دولتی منتخب کشور [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • عبدالملکی.شوبو بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • عبده تبریزی.حسین بررسی اثر متغیرهای شرکتی و عملکردی بر انتخاب روش تامین مالی و اثر متقابل روش تامین مالی بر این متغیرها [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • عرب زاده.مهدی رابطه بين هوش سازماني و عملكردسازماني با ميانجيگری خلاقيت (مورد مطالعه : سازمان نظام مهندسی شهر قزوین) [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • عزیزی.محمد بررسی تحلیلی – مقایسه ایعملکرد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا و مراکز کارآفرینی دانشگاههای منتخب ایران [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • عزيزی.مجتبي انتقال بین‌سازمانی دانش مدیریت پروژه، کلید نوآوری در سازمان‌های پروژه محور (جستاری بر کنسرسیوم‌های بین‌المللی در صنعت نفت ایران) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • عسکری کچوسنگی. مهدی شناسایی عوامل و شاخص های موثر بر توسعه مدیریت شهری بر مبنای فناوری های نوین هوشمند ارتباطی مبتنی بر رویکرد کیفی [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • عشقی عراقی.مهتاب خودکارآمدی کارآفرینی و سبک زندگی راهبرد تحقق قصد کارآفرینی (مطالعه مورد: دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان مرکزی – شعبه نیم ور) [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • علوی متین.یعقوب ارائه الگویی مناسب جهت پیش بینی بازار مصرف داروهای تخصصی در ایران [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • علی بیگلو.لیلا مقایسه تطبیقی پیشرفت علمی حوزه علوم زیستی در ایران و جهان [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • علی یی.مریم شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تسهیم دانش بر اساس تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مطالعه موردی گروه صنعتی سایپا) [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • علی یی.مریم شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تسهیم دانش بر اساس تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مطالعه موردی گروه صنعتی سایپا) [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • علیزاده مشکانی.فتانه تدوین الگوی بازاریابی نوآورانه محصولات ارگانیک با رویکرد آینده پژوهی [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • علیزاده.سمیه تکنیک های داده‌کاوی در سهمیه‌بندی مناطق برای کنکور [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • علیمیری.مصطفی طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • عیدی.رضا تدوین الگوی راهبردی جذب و ارزش آفرینی دانش آموختگان مدیریت آموزش عالی در نظام حکمرانی آموزش عالی در ایران [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • عین القضات.محمد بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و توسعه پایدار شهری با استفاده از الگوی شهرکارآفرین [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]

غ

 • غریبی.جلیل تحلیل ارزش‌گذاری فناوری مبتنی بر رویکرد سیستم‌های پویا (موردمطالعه: صنعت تولید ظروف تفلون) [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • غفاری.محمد واکاوی نقش سبک های مدیریت تعارض همکارانه و رقابتی رهبر در عملکرد نوآورانه تیم های کارآفرینی (مطالعه موردی شرکت¬های صنعتی شهر شیراز) [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • غلامی.محمدرضا اثرمشتری مداری و قابلیت های زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری با رفتار نوآورانه [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • غنی پور.فاطمه خودکارآمدی کارآفرینی و سبک زندگی راهبرد تحقق قصد کارآفرینی (مطالعه مورد: دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان مرکزی – شعبه نیم ور) [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • غیاثی ندوشن.سعید دانشگاه در ایران و همگرایی آنها با مؤلفه‌های دانشگاه سازگار شونده (مطالعه موردی دانشگاه علامه‌طباطبایی) [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • غیور باغبانی.سید مرتضی تاثیر نمونه¬سازی بر موفقیت محصول جدید با نقش تعدیل¬گر دخالت مشتری و سرعت انتشار اطلاعات (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]

ف

 • فارسی زاده.حسین تأثیر سرمایه اجتماعی خریدار / فروشنده بر عملکرد نوآوری با بکارگیری توسعه دانش مشتری و تعهد به نوآوری [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • فراستخواه.مقصود تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی عوامل درون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • فرج اله حسینی.سیدجمال نقش دانش بومی در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما با رویکرد مدیریت جامع نوآوری در استان کرمان [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • فرشاد.هومن شناسایی وتحلیل مشکلات سیستمی در نظام نوآوری ملی ایران [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • فریدونی. سمیه ارزش‌آفرینی برای آموزش عالی با عبور از بحران‌های عصر توده‌گرایی [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • فریدونی. سمیه ارزش‌آفرینی برای آموزش عالی با عبور از بحران‌های عصر توده‌گرایی [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • فقهی فرهمند. ناصر ارائه الگویی مناسب جهت پیش بینی بازار مصرف داروهای تخصصی در ایران [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • فقیه نصیری.مریم توانایی های تعیین کننده جهت ایجاد زمینه ی انتقال تکنولوژی آموزشی دردانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران در سال 1392 [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • فقیه نصیری.مریم طراحی مدل جهت انتقال فناوری نوین در نظام آموزش عالی [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • فلاح حقیقی. نگین تدوین الگوی مراحل رشد شرکت‌های دانش‌بنیان [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • فلاح.عاطفه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر نوآوری در سازمان‌های خدماتی دولت الکترونیک با نقش میانجی مدیریت دانش مشتری (مطالعه موردی: دفاتر پیشخوان دولت استان سمنان) [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • فلاح.محمدرضا ارائه مدلی برای ورود موفق به بازار محصولات مواد غذایی کشورهای منطقه (مطالعه موردی کشور عراق) [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • فیروزآبادی.سید احمد ارائه مدلی برای تحلیل پیامدهای سرمایه اجتماعی در حوزه نوآوری [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • فیض.داود طراحی مدل رقابت پذیری با استفاده از پیچیدگی شناختی راهبردی؛ بررسی نقش میانجی هوش بازاریابی [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • فیض.داود تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین (مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • فیض.داود شناسایی ابعاد متمایزکننده عوامل درونی در کسب و کارهای مادرزاد بین المللی حوزه ICT [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]

ق

 • قابضی.روح اله بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در مراکز پژوهشی(مطالعه موردی:پژوهشگاه صنعت نفت [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • قابضی.روح اله رابطه سرمایه فکری با بهره وری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • قادری زفره. الهام آسیب شناسی نظام انتخاب و انتصاب مدیران مدارس ابتدایی ناحیه 5 شهر اصفهان [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • قادری فر.اسماعیل تاثیر توانمندی‌های بنگاه بر عملکرد نوآوری شرکت‌های دانش بنیان ایران [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • قادری فر.اسماعیل الگوی تجاری سازی فناوری های نوظهور در شرکت های دانش بنیان [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • قادری فر.اسماعیل ارائه مدل در راستای بهبود عملکرد سازمان های دولتی با تأکید بر نوآوری و ارزش های سازمانی: رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • قاسم‌زاده.آناهیتا بررسی مهارتهای عمومی مرتبط با کیفی سازی آموزش های فنی و حرفه ای از منظر ذینفعان [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • قاسمی.الهام رابطه بین هوشمندی کسب و کار مدیران و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملی شهر اصفهان) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • قاسمی.حمیدرضا طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • قاضی نوری.سپهر چارچوب مفهومی یکپارچه سازی فرآیندهای مدیریت نوآوری، فناوری و دانش در توسعه محصول [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • قاضی نوری.سید سپهر چهارچوب اثربخشی مداخلات دولتیِ تحقیق و توسعه بر عملکرد بنگاه¬ها؛ یک رویکرد فراترکیب [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • قاضی نوری.سید سپهر ارائه مدلی برای تحلیل پیامدهای سرمایه اجتماعی در حوزه نوآوری [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • قاضی نوری.سید سپهر بررسی تاثیر مشارکت شهروندان بر فین‌تک [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • قربانی.ابوذر بررسی موانع همکاری صنعت و دانشگاه در توسعه سیستم های حمل‌ونقل هوشمند [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • قرونه.داود بررسی نقش عوامل موثر در رشد شرکت های جدید فناورانه محور (NTBFs) شهر مشهد [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • قریشی.سید مسعود بازاریابی کار آفرینانه: نظریه جدید در باب همکاری موثر دانشگاه با صنعت [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • قلعه ای.علیرضا تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین چابکی و هوش سازمانی با عملکرد سازمانی [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • قلی زاده.محمدحسن بررسی تأثیر نوآوری مصرف کننده و ویژگی های شخصی وی بر پذیرش محصول جدید [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • قلی زاده.منصور ارائه مدل توسعه منابع انسانی با تمرکز بر بهره وری در سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • قنبری.سیروس بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • قنبری.سیروس نقش مرزگستری دانشگاهیان در نوآوری سازمانی با میانجی‌گری چابکی سازمانی در دانشکده‌های فنی و مهندسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • قوامی.سید عباس تأثیر ظرفیتهای گوناگون انباشتگی دانش و اندازه سازمان بر عملکرد نوآوری تدریجی و رادیکال [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]

ک

 • کاتبی.علی رابطه بين هوش سازماني و عملكردسازماني با ميانجيگری خلاقيت (مورد مطالعه : سازمان نظام مهندسی شهر قزوین) [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • کاظمی.حمید بررسی تأثیر نوآوری مصرف کننده و ویژگی های شخصی وی بر پذیرش محصول جدید [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • کاکاپور.صبا بررسی رابطه بین یادگیری گرایی سازمانی و شناسایی فرصت و خودکارآمدی کارآفرینان شرکت های دانش بنیان شهر تهران [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • کردنانیچ.اسدالله تحلیل تفاوت‌ها در نگرش به موانع کارآفرینی با توجه به مولفه‌های زمینه‌ای در میان دانشجویان کشور [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • کرمپور.علی الگوی ساختاری ظرفیت جذب دانش و نوآوری در شرکتهای دانش بنیان مورد مطالعه : شرکتهای مستقر در مراکز رشد دانشگاههای آزاد استان اصفهان [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • کرمپور.علی بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با خلاقیت [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • کریمی طرارانی.محبوبه الگوی خط مشی‌گذاری پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان در نظام نوآوری [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • کریمی.فریبا کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی: یک مطالعه داده بنیاد [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • کریمی.فریبا شناسایی و بررسی عوامل سازمانی برای پیاده سازی نوآوری باز در دانشگاه های ایران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • کزازی.ابوالفضل بررسی عوامل موثر بر همکاری های فناورانه بین شرکت های زایشی دانشگاهی و صنایع در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با نقش میانجی نهادهای واسط [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • کسرایی.احمدرضا شناسایی وتحلیل مشکلات سیستمی در نظام نوآوری ملی ایران [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • کشاورز.سهیلا ارائه الگوی کارآفرینی دیجیتالی در شرکت های کوچک و متوسط استان خراسان جنوبی در دوران کووید- 19 [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • کشاورزی.فاطمه واکاوی عوامل مؤثر بر همرقابتی شرکت‌های نوپا در اکوسیستم کارآفرینی با استفاده از رویکرد فراترکیب [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • کشاورزی.فهیمه بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی: نقش واسطه‌ای شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری اعضای هیأت علمی [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • کشاورزی.فهیمه شایستگی‏های اعضای هیات‏علمی جهت تحقق رسالت دانشگاهی ؛ تامّلی بر ادراکات و انتظارات دانشجویان دکتری [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • کفایی.علیرضا آثار و پیامدهای کووید- 19 بر فناوری و نوآوری [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • کلاهی. مهدی توسعه سبز از منظر کارآفرینی [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • کمالیان.امین رضا شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری در منطقه آزاد چابهار و قشم [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • کنعانی.فاطمه آثار و پیامدهای کووید- 19 بر فناوری و نوآوری [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • کهیاری حقیقت.امین بررسی تأثیر نوآوری بازاریابی بر استراتژی رقابتی کسب‌وکار (مورد مطالعه: خوشه قطعات خودرو شهرک‌های صنعتی استان سمنان) [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • کیخا.احمد سناریوها و الگوهای آموزش عالی آینده در افق 1410 [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • کیذوری.امیرحسین تاثیر اشتراک‌گذاری دانش بر نوآوری تیمی اعضای هیات علمی:مورد دانشگاه فردوسی مشهد [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]

گ

 • گروسی مختارزاده.نیما بررسی تاثیر توانمندی یکپارچه‌سازی دانش بر نوآوری فناورانه و عملکرد راهبردی (مورد مطالعه: بنگاه‌های تولید کننده دارو در ایران) [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • گشتاسبی.محمد بررسی تاثیر توانمندی یکپارچه‌سازی دانش بر نوآوری فناورانه و عملکرد راهبردی (مورد مطالعه: بنگاه‌های تولید کننده دارو در ایران) [ دوره5, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • گمار.زهرا توسعه دوسو توان محصول پیچیده، موردپژوهی نیروگاه غرب کارون [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • گهرازه.ساناز تأثیر آمادگی فناوری و سرمایه خارجی بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]

ل

 • لطفی عظیمی.افسانه بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحمل ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشکوفایی با جهت گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • لطفی.محسن تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر نوآوری در سازمان‌های خدماتی دولت الکترونیک با نقش میانجی مدیریت دانش مشتری (مطالعه موردی: دفاتر پیشخوان دولت استان سمنان) [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]

م

 • مالک پور لپری.کامران دانشگاه در ایران و همگرایی آنها با مؤلفه‌های دانشگاه سازگار شونده (مطالعه موردی دانشگاه علامه‌طباطبایی) [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • مبصّـری.علی تکنیک های داده‌کاوی در سهمیه‌بندی مناطق برای کنکور [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • مبینی. میترا ارائه الگوی ارزش آفرینی مشارکت مشتری: دیدگاه دوسویه ارزش آفرینی برای مشتری و شرکت [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • متولیان. سید علیرضا معماری زیست‌بوم‌ نوآوری‌های فناورانه حوزه سلامت با به‌کارگیری پویایی‌های سیستم مطالعه موردی زیست‌بوم نوآوری دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • مجیدپور.مهدی نیروهای تسهیل کننده و بازدارنده همکاری‌های فناورانه بین شرکت‌های بزرگ و کوچک فناوری محور [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1397]
 • مجیدپور.مهدی بازاریابی کار آفرینانه: نظریه جدید در باب همکاری موثر دانشگاه با صنعت [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • محبي. سراج الدين ارائه الگوي کسب‌وکار كوچك در فضاي مجازي با رويكرد كارآفريني [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • محجوب.حسن ارزشیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده های فنی دانشگاه تهران براساس مدل هدپرف [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • محمدپور عمران.محمد ارزیابی شاخص‌های چابکی سازمانی با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (مورد مطالعه: سازمان توسعه برق ایران) [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • محمدرضایی.نعیمه رابطه بین هوشمندی کسب و کار مدیران و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملی شهر اصفهان) [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • محمدهاشمی.زهرا چهارچوب اثربخشی مداخلات دولتیِ تحقیق و توسعه بر عملکرد بنگاه¬ها؛ یک رویکرد فراترکیب [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • محمدی اترگله.فاطمه شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری فرآیند نوآوری رایگان در ایران با استفاده از رويکرد دلفي فازی و دیمتل [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • محمدی باجگیران.احسان بررسی تاثیر تعدیلگری سرمایه اجتماعی و عدم اطمینان محیطی بر گرایش به کارآفرینی و عملکرد با نقش میانجیگری سرعت نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان استان خراسان رضوی [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • محمدی حسینی.سید احمد رابطه قابلیت های یادگیری سازمانی با میزان نوآوری سازمانی در دانشگاه‌های شهر سبزوار: آزمون نقش میانجی تسهیم دانش [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • محمدی حسینی.سید احمد بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نوآوری [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • محمدی حسینی.سید احمد آزمون مدل ساختاری فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش با عملکرد سازمانی: نقش میانجی نوآوری سازمانی [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • محمدی حسینی.سید احمد طراحی مدلی به منظور تحلیل سطح همکاری دانشگاه و صنعت با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • محمدی حسینی.سید احمد بررسی تاثیر تعدیلگری سرمایه اجتماعی و عدم اطمینان محیطی بر گرایش به کارآفرینی و عملکرد با نقش میانجیگری سرعت نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان استان خراسان رضوی [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • محمدی خیاره.محسن تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر فعالیت کارآفرینانه؛ تحلیلی بر مبنای داده¬های GEM [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • محمدی.اسفندیار تاثیر نوآوری استراتژیک بر تمایل به خرید مشتری: نقش تعدیل‌گری قابلیت‌های نوآوری [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • محمدی.افشین شناسایی عوامل و شاخص های موثر بر توسعه مدیریت شهری بر مبنای فناوری های نوین هوشمند ارتباطی مبتنی بر رویکرد کیفی [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • محمدی.سارا تحلیل ساختاری نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی در تأثیر یادگیری از خطا و شکست سازمانی بر عملکرد نوآورانه منابع انسانی [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • محمدی.فاطمه اثرمشتری مداری و قابلیت های زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری با رفتار نوآورانه [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • محمدی.مهدی بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی: نقش واسطه‌ای شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری اعضای هیأت علمی [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • محمدیان ساروی.محسن ارائه مدل توسعه منابع انسانی با تمرکز بر بهره وری در سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • محمدیان ساروی.محسن ارائه مدل مدیریت استعداد با تمرکز بر قابلیت های فنی، انسانی و ادراکی مدیران در سازمان تامین اجتماعی [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • محمودی.رویا اثرات ساختار شبکه، ذخیره دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانۀ شرکت‌های دانش‌بنیان [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • محمودی.رویا بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحمل ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشکوفایی با جهت گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • محمودی.علی شناسایی مؤلفه¬های فرآیند نوآوری بانکداری اجتماعی با رویکرد تحول دیجیتال با روش دلفی فازی [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • محمودیان.حسن بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحمل ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشکوفایی با جهت گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • محمودي ميمند.محمد تدوین مدل مدیریت رفتار خرید مشتری در صنعت بیمه [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • مرادی پردنجانی.حجت الله تبیین رابطه و تاثیر هوش سازمانی و سرمایه فکری بر قابلیت های کارآفرینی دانش مورد مطالعه: دانشگاه شهرکرد [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • مرادی.گلشن ارائه الگوی مدیریت دانشگاهی مبتنی بر اندیشه سبز [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • مرادی.مرتضی طراحی الگوی پیشایندهای کارآفرینی سازمانی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • مرادی.یزدان بررسی موانع درک شده توسط صنایع کوچک و متوسط ( SMEs ) در همکاری فناورانه با دانشگاه‌ها [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • مرادیان.محسن بررسی عوامل موثر بر موفقیت سرمایه گذاری مشترک خارجی در واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناور [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • مرتضوی اصل.سیدخدایار مقایسه فرایند توسعه در ایران و ژاپن درچارچوب نظریه آدریان لفت ویچ از سال 1850 تا 1900 میلادی [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • مرتضی موسی خانی.مرتضی بازاریابی کار آفرینانه: نظریه جدید در باب همکاری موثر دانشگاه با صنعت [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • مردانشاهی.محمد مهدی نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خلاقیت دانشجویان [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • مشبکی اصفهانی. اصغر تدوین الگوی بازاریابی نوآورانه محصولات ارگانیک با رویکرد آینده پژوهی [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • معصوم زاده.محسن عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های انتقال فناوری در صنایع حمل و نقل ریلی ایران [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • معظمي.منصور راهبردهای مقابله با اثرات تحریم بر صنعت نفت ایران با تأکید بر توسعه همکاری‌های دانشگاه و صنعت [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • مقبل با عرض.عباس شناسایی عوامل علّی موثر بر ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری [ دوره2, شماره 4 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • مقدم.ندا طراحی و اعتبارسنجی الگوی گرایش کارآفرینانه بین‌الملل در کسب‌وکارهای ایرانی [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • ملکی آوارسین.صادق بررسی نقش آموزش های کاردانش درایجادنگرش کارآفرینانه درهنرجویان [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • ملکی مین باش رزگاه.مرتضی بررسی تأثیر نوآوری بازاریابی بر استراتژی رقابتی کسب‌وکار (مورد مطالعه: خوشه قطعات خودرو شهرک‌های صنعتی استان سمنان) [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • ملکی. مریم طراحی الگوی خط‌‎‎مشی‌گذاری شبکه‌ای مبتنی بر پاسخ‌گویی عمومی خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از رویکرد داده بنیاد [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • ملکی.مرتضی شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر طراحی محصول جدید در صنعت لوستر ایران [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • منصوري.حسين ارائه الگوي کسب‌وکار كوچك در فضاي مجازي با رويكرد كارآفريني [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • منظوری‌شلمانی.محمدتقی طراحی چارچوب مدل‌سازی جریان دانش صنعت و دانشگاه [ دوره3, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1393]
 • موذن جمشیدی.میرهادی ارائه مدل در راستای بهبود عملکرد سازمان های دولتی با تأکید بر نوآوری و ارزش های سازمانی: رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • موسوی سیاه دله. سیده سمیه ارائه مدل آمادگی سازمانی پذیرش مدل تعالی در دانشگاه آزاد اسلامی: رویکرد ترکیبی [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • موسوی شوشتری.سیداحمد طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • موسوی شیری.سید محمود رابطه سرمایه فکری با بهره وری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • موسوی مشهدی.سارا تحلیل جامعه شناختی اثر فضای مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • موسوی نقابی.سیدمجتبی تدوین الگوی توسعه ارتباط دانشگاه و بنگاه‌های کوچک و متوسط [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • موسوی.طیبه تأملی بر دوره های موک در نظام آموزش عالی ایران؛ چالش‌ها و راهکارها [ دوره6, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • موسوی.طیبه رابطه قابلیت های یادگیری سازمانی با میزان نوآوری سازمانی در دانشگاه‌های شهر سبزوار: آزمون نقش میانجی تسهیم دانش [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • موسوی.طیبه تببین مدل علی چالش های تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاه‌های تخصصی کشور مورد کاوی: دانشگاه علامه طباطبایی [ دوره4, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1394]
 • موسوی.طیبه واکاوی پیامدهای درون و برون دانشگاهی بین المللی شدن دانشگاه های دولتی منتخب کشور [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • موسوی.مصطفی تاثیر مهارت های سیاسی کارآفرینان بر عملکردهای شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی: نقش میانجی گرایش به کارآفرینی و رهبری اخلاقی [ دوره9, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • موسیوند.مریم تحلیل و مقایسه نیت کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کشاورزی بوعلی سینا و پیام نور استان همدان [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • مولودیان.هادی تدوین مدل مدیریت رفتار خرید مشتری در صنعت بیمه [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • مومنی.منصور طراحی و بهینه سازی سبد سهام برابری ریسک با معیار ارزش در معرض ریسک شرطی [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • مهاجران.بهناز تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین چابکی و هوش سازمانی با عملکرد سازمانی [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • مهاجرانی.مهدی شناسایی و بررسی عوامل سازمانی برای پیاده سازی نوآوری باز در دانشگاه های ایران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • مهدی زاده.حسین شناسایی فرصت‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای کارآفرینانه در شهرستان مسجدسلیمان [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • مهدی.رضا سناریوها و الگوهای آموزش عالی آینده در افق 1410 [ دوره11, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • مهدی.رضا الگو و چارچوب راهنما برای دانشگاه نوآور و ارزش آفرین [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • مهدی.رضا ریشه یابی سست پیوندی دانشگاه ایرانی با صنعت از دیدگاه خبرگان آموزش عالی [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1400]
 • مهدی.رضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر به‌مثابه دانشگاه نوآور و ارزش‌آفرین: دستاوردها و چالش‌ها [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • مهمدی کرتلایی.محمد شناسایی فرصت‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای کارآفرینانه در شهرستان مسجدسلیمان [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • میراسماعیلی.بی بی سادات شناسایی عوامل و شاخص های موثر بر توسعه مدیریت شهری بر مبنای فناوری های نوین هوشمند ارتباطی مبتنی بر رویکرد کیفی [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • میرکمالی.سیدمحمد بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با خلاقیت [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]

ن

 • نادریان.آرش طراحی الگوی نوآوری شرکتی با تاکید بر تامین مالی رسمی [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1402]
 • نادعلی پور پلکی.حسن کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی: یک مطالعه داده بنیاد [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • نادی.محمدعلی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی: یک مطالعه داده بنیاد [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1398]
 • نادی.محمدعلی شناسایی و بررسی عوامل سازمانی برای پیاده سازی نوآوری باز در دانشگاه های ایران [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • نارنجی‌ثانی.فاطمه بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، خلق دانش و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران) [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • ناصری جهرمی.رضا بررسی رابطه بین شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی مدیران و نوآوری دانشگاهی: نقش واسطه‌ای شایستگی‌های فنی، زمینه‌ای و رفتاری اعضای هیأت علمی [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • ناظمی.امیر آینده نگاری علوم و فناوری های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • ناظمی.امیر آینده¬نگاری علوم و فناوری¬های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری [ دوره8, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • نایب زاده. شهناز تبیین پدیدارشناختی مولفه¬های برندسازی در سرفصل¬های آموزشی هنر و تحلیل شکاف میان حوزه آموزش و اجراء [ دوره10, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • نجفی.امیر تأثیر ظرفیتهای گوناگون انباشتگی دانش و اندازه سازمان بر عملکرد نوآوری تدریجی و رادیکال [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1396]
 • ندایی.امین تحلیل سیستمی‌ تاثیر ریسک پذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس [ دوره3, شماره 5 - بهار - تابستان سال 1393]
 • نریمان. اکرم واکاوی نقش سبک های مدیریت تعارض همکارانه و رقابتی رهبر در عملکرد نوآورانه تیم های کارآفرینی (مطالعه موردی شرکت¬های صنعتی شهر شیراز) [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1401]
 • نریمانی.امیر رضا تحلیل شاخصﻫﺎی سرمایه انسانی در تجارﻱسازی پژوهشﻫﺎی دانشگاهی [ دوره7, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • نصیری ولیک بنی.فخرالسادات بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان [ دوره4, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • نظری.کامران تحلیل نقش میانجیگری سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • نعامی.عبدالله تدوین الگوی بازاریابی نوآورانه محصولات ارگانیک با رویکرد آینده پژوهی [ دوره12, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • نعمتی.محمدعلی بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران [ دوره2, شماره 3 - بهار - تابستان سال 1392]
 • نعمتی.محمدعلی بهینه‌کاوی تجارب موفق جهانی دانشگاه پژوهی و تبیین جایگاه این واحد در دانشگاه ها (مطالعه موردی دانشگاه علامه طباطبایی) [ دوره5, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1395]
 • نعمتی.محمدعلی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین (مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر) [ دوره1, شماره 1 , 2 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • نعمتی.محمدعلی بررسی رابطه بین یادگیری گرایی سازمانی و شناسایی فرصت و خودکارآمدی کارآفرینان شرکت &#x