• صفحه اصلی
  • بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، خلق دانش و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه:کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200504290 بازدید : 1700 صفحه: 20 - 5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط