• صفحه اصلی
  • تحلیل سیستمی‌ تاثیر ریسک پذیری بر نوآوری در پارک علمی و فناوری پردیس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200504266 بازدید : 1508 صفحه: 72 - 57

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط