• صفحه اصلی
  • الگوی تجاری سازی فناوری های نوظهور در شرکت های دانش بنیان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200429770 بازدید : 14848 صفحه: 25 - 39

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط