• صفحه اصلی
  • بررسی تاثیر توانمندی یکپارچه‌سازی دانش بر نوآوری فناورانه و عملکرد راهبردی (مورد مطالعه: بنگاه‌های تولید کننده دارو در ایران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200429458 بازدید : 14226 صفحه: 57 - 78

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط