• صفحه اصلی
  • مدل رابطه‌ای سیاستگذاری‌ها، اولویت‌ها، حمایت‌ها و ارزشیابی طرح‌های پژوهشی با طرح‌های پژوهشی تجاری شده ادراک شده ( مورد مطالعه؛ دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200816483 بازدید : 2886 صفحه: 49 - 60

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط