• صفحه اصلی
  • بررسی تحلیلی – مقایسه ایعملکرد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا و مراکز کارآفرینی دانشگاههای منتخب ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200503427 بازدید : 1923 صفحه: 21 - 32

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط