فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش‌آفرینی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
برای دریافت راهنمای نگارش مقاله های فصلنامه اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش‌آفرینی:
http://journalie.ir/find.php?item=1.48.13.fa
برگشت به اصل مطلب