• صفحه اصلی
  • ارائه مدل نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران : مطالعه موردی بانک پارسیان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله