• صفحه اصلی
  • ارائه مدل نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران : مطالعه موردی بانک پارسیان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200504289 بازدید : 18971 صفحه: 21 - 42

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط