• صفحه اصلی
  • تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر عملکرد نوآوری کسب‌وکارهای خانگی: نقش میانجی ظرفیت‌ نوآوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200428640 بازدید : 4873 صفحه: 57 - 76

نوع مقاله: پژوهشی