• صفحه اصلی
  • شناسایی فرصت‌های راه‌اندازی کسب‌وکارهای کارآفرینانه در شهرستان مسجدسلیمان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400101633315 بازدید : 5013 صفحه: 143 - 162

20.1001.1.27170454.1402.12.23.1.4

نوع مقاله: پژوهشی