• صفحه اصلی
  • تحلیل ارزش‌گذاری فناوری مبتنی بر رویکرد سیستم‌های پویا (موردمطالعه: صنعت تولید ظروف تفلون)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021051016090 بازدید : 4728 صفحه: 203 - 224

20.1001.1.27170454.1402.12.23.4.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط