فهرست مقالات تاپسیس

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - ارزیابی شاخص‌های چابکی سازمانی با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (مورد مطالعه: سازمان توسعه برق ایران)
   زین العابدین اکبرزاده
   چابکی این امکان را برای سازمان‌ها فراهم می‌آورد که با ارائه پاسخ‌های سریع، نوآورانه و خلاق بقای خود را در محیط‌های پیچیده و دائماً در حال تغییر امروزی تضمین کنند. در همین راستا، تحقیق حاضر درصدد است تا شاخص‌های اصلی چابکی را در سازمان توسعه برق ایران مورد مطالعه قرار ده چکیده کامل
   چابکی این امکان را برای سازمان‌ها فراهم می‌آورد که با ارائه پاسخ‌های سریع، نوآورانه و خلاق بقای خود را در محیط‌های پیچیده و دائماً در حال تغییر امروزی تضمین کنند. در همین راستا، تحقیق حاضر درصدد است تا شاخص‌های اصلی چابکی را در سازمان توسعه برق ایران مورد مطالعه قرار دهد. در ابتدا با استناد به ادبیات موضوعی، چهار معیار اصلی «اهرمی ‌کردن اثر افراد و اطلاعات»، «روابط همکارانه»، «اغنای مشتریان» و «غالب آمدن بر تغییر» انتخاب شدند. پس از طراحی پرسشنامه و تعیین روایی محتوا با نظر متخصصان دانشگاهی، داده‌های تحقیق از طریق نظر خواهی از خبرگان سازمان توسعه برق ایران جمع‌آوری گردید. سپس به منظور تعیین پایایی، سازگاری ماتریس مقایسات زوجی با روش گوس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی اطلاعات تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که، مهم‌ترین معیار در انتخاب واحد سازمانی چابک‌تر «روابط همکارانه» با درجه اهمّیت (301/0) است. این در حالی است که در سازمان توسعه برق ایران، روابط همکارانه در رتبه سوم قرار گرفته است. لازم به ذکر است که، معیارهای اهرمی‌ کردن اثر افراد و اطلاعات با درجه اهمیت (277/0)، غالب آمدن بر تغییر با درجه اهمیت (238/0) و اغنای مشتریان با درجه اهمیت (184/0) مهمترین معیارهای بعدی در انتخاب واحد سازمانی چابک‌تر محسوب می‌شوند. نتایج حاکی از آن است که، سازمان توسعه برق ایران به منظور حداقل‌سازی شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب چابکی سازمانی می‌بایست تمرکز بیشتری بر اولویت شاخص‌های موثر بر چابکی سازمانی داشته باشد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - شناسایی و رتبه بندی راهکارهای پارک‌های علم و فناوری جهت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نوپا
   مسعود شمس
   در نظام علم و فناوری کشور، پارک‌های علم و فناوری مأموریت حمایت و پاسخگویی به نیازهای متنوع شرکت‌های دانش بنیان را دارند اما در عین حال با محدودیت‌های مالی و مشکلات گوناگونی مواجه هستند. بنابراین به مانند هر سازمان دیگری نیاز دارند با اتخاذ یک راهبرد صحیح، اولویت‌های اصل چکیده کامل
   در نظام علم و فناوری کشور، پارک‌های علم و فناوری مأموریت حمایت و پاسخگویی به نیازهای متنوع شرکت‌های دانش بنیان را دارند اما در عین حال با محدودیت‌های مالی و مشکلات گوناگونی مواجه هستند. بنابراین به مانند هر سازمان دیگری نیاز دارند با اتخاذ یک راهبرد صحیح، اولویت‌های اصلی و اساسی خود را شناسایی و تعیین کرده و امکانات خود را در جهت تأمین آنها سوق دهند. در این پژوهش انواع حمایت‌هایی که شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا به منظور تثبیت وضعیت و توسعه‌ی خود به آن احتیاج دارند، از ادبیات استخراج گردید. این حمایت‌ها که شامل 79 نوع حمایت مختلف است، در 14 گروه حمایت اصلی طبقه‌بندی گردید و مبنای این پژوهش قرار گرفت. سپس با استفاده از نظرات 18 نفر از مدیران عامل شرکت‌های دانش‌بنیان که حداقل دارای دو سال سابقه مدیریت بودند و با بهره‌گیری از روش تاپسیس فازی، حمایت‌های 79 گانه اولویت‌بندی گردید و در نهایت مشخص شد که توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان توسط پارک در امر بازاریابی و آگاهی از تغییرات بازار، از اولویت برتری نسبت به سایر حمایت‌ها برخوردار است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - تعیین معیارها و رتبه‌بندی تأمین‌کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از سیستم استنتاج فازی در صنعت باتری ایران
   حسنعلی آقاجانی
   امروزه سازمان­ها به خوبی دریافته­اند که نیازبه زنجیره تامین کارا دارند، تا بتوانند در بازار جهانی و اقتصاد شبکه­ای و به­هم پیوسته امروزی توان رقابت با رقبای خود را داشته باشند. ازطرفی فرایند انتخاب تامین کننده، کاهش ریسک خرید و افزایش کارایی و اثربخشی زنجیره ارزشی است ک چکیده کامل
   امروزه سازمان­ها به خوبی دریافته­اند که نیازبه زنجیره تامین کارا دارند، تا بتوانند در بازار جهانی و اقتصاد شبکه­ای و به­هم پیوسته امروزی توان رقابت با رقبای خود را داشته باشند. ازطرفی فرایند انتخاب تامین کننده، کاهش ریسک خرید و افزایش کارایی و اثربخشی زنجیره ارزشی است که از طریق فرایند خرید، امکان بوجود آمدن داشته و باعث ایجاد رابطه­ای قوی، بادوام و طولانی مدت میان خریدار و تامین کننده می­شود. براین اساس، هدف تحقیق حاضر، تعیین و بومی­سازی معیارها، رتبه­بندی و انتخاب تامین­کنندگان در صنعت خودروسازی ایران بر اساس معیارهای مذکور می­باشد. مستند به مرور ادبیات، تعداد 27 معیار انتخاب و بومی­سازی شده، آن­گاه این معیارها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی به شش مورد کیفیت، تحویل، مهارتهای فنی، خدمات، سرمایه­گذاری و طراحی محصول، تقلیل داده شده، سپس شرکت­های تأمین­کننده باطری توان، برنا، صبا و نیروگستران، با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی مورد ارزیابی و رتبه­بندی قرار گرفتند. یافته­ها نشان داده­اند که شرکت برنا باطری با کسب امتیاز 52/0 بهترین تأمین­کننده بوده، و از این نظر شرکت­های توان، صبا و نیرو با کسب امتیازات 45/0، 41/0، و 31/0 به ترتیب در درجات بعدی قرار دارند. در پایان، ضمن ارائه بحث و نتیجه­گیری، و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده، به مدیران توصیه شده است که چگونه می­توانند از یافته­های تحقیق حاضر بمنظور انتخاب بهترین تأمین­کننده و بهبود توان رقابتی سازمان خود استفاده نمایند.   جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - نوآوری و رتبه بندی ارزش های پیشنهادی مدل کسب و کار در صنعت پوشاک با استفاده از مفاهیم نوآوری باز و روش تصمیم گیری تاپسیس
   منیر سادات جلالی چیمه
   صنعت پوشاک به عنوان یک صنعت مصرفی دارای اهمیت زیادی می باشد. صنعت پوشاک ایران جایگاه مناسبی در رقابت پویای جهانی ندارد، لذا راهکار مناسب برای بقا و سودآوری در این صنعت ایجاد نوآوری در مدل های کسب و کار می باشد. در این پژوهش از ارزش های پیشنهادی به عنوان کانون نوآوری جهت چکیده کامل
   صنعت پوشاک به عنوان یک صنعت مصرفی دارای اهمیت زیادی می باشد. صنعت پوشاک ایران جایگاه مناسبی در رقابت پویای جهانی ندارد، لذا راهکار مناسب برای بقا و سودآوری در این صنعت ایجاد نوآوری در مدل های کسب و کار می باشد. در این پژوهش از ارزش های پیشنهادی به عنوان کانون نوآوری جهت پیکربندی مجدد ارزش ها استفاده شد. برای شناسایی ارزش های اولویت دار مشتریان 408 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری گردید. بر اساس آزمون رتبه بندی فریدمن سه ارزش که نزد مشتریان از اهمیت بالا برخوردار بودند، برای نوآوری انتخاب شدند و برای ایجاد نوآوری در این ارزش ها از مفاهیم نوآوری باز در دو سطح خارجی و داخلی شرکت استفاده شد. این تحقیق از لحاظ جهت گیری پژوهش، کاربردی است و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها در آن کمی می باشد. برای شناسایی شاخص های نوآوری باز در نوآوری ارزش ها از نظر کارشناسان خارجی (17 نفر) و داخلی (9 نفر) شرکت استفاده شد. برای ارزیابی این شاخص ها از نظر کارشناسان داخلی شرکت و در نهایت برای رتبه بندی این شاخص ها از روش تصمیم‌گیری تاپسیس و از تحلیل سوآت به عنوان معیارهای تصمیم گیری استفاده شده است. برترین شاخص های خروجی از تاپسیس در سه ارزش شامل: انجام فعالیت های خلاقانه در داخل سازمان در ارزش راحتی استفاده، عرضه مالکیت های فکری یا فناوری در ارزش بهبود عملکرد برای نوآوری داخل به خارج شرکت و خریداری فعالیت های خلاقانه در ارزش کاهش هزینه برای نوآوری خارج به داخل شرکت انتخاب شدند. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - راهبردهایی برای عبور از بحران‌های توده‌ای شدن آموزش عالی در ایران؛ مدل ترکیبی SWOT-TOPSIS
   سمیه فریدونی
   توده‌ای شدن آموزش عالی پدیده‌ایست که پس از جنگ جهانی دوم به سرعت جهان را درنوردید. آموزش عالی ایرانی نیز در بیش از دو دهه‌ی گذشته با این پدیده مواجه بوده و شواهد آماری آن در ابعاد مختلف آموزش عالی قابل استنادست. پژوهش‌ها نشان می‌دهند بحران‌های گوناگونی مانند بحران کیفیت چکیده کامل
   توده‌ای شدن آموزش عالی پدیده‌ایست که پس از جنگ جهانی دوم به سرعت جهان را درنوردید. آموزش عالی ایرانی نیز در بیش از دو دهه‌ی گذشته با این پدیده مواجه بوده و شواهد آماری آن در ابعاد مختلف آموزش عالی قابل استنادست. پژوهش‌ها نشان می‌دهند بحران‌های گوناگونی مانند بحران کیفیت آموزش عالی، کاهش منابع مالی، گسترش کمی بدون توجه به زیرساخت‌های لازم، فارغ‌التحصیلان بیکار، دگرگونی‌های اجتماعی و عواملی از این دست از جمله پیامدها سیاست‌های گسترش کمی در ایران است که با دغدغه‌ی بهبود فرصت‌های دسترسی به آموزش عالی آغاز شده بود. مروری بر مطالعات جهانی نیز نشان می‌دهند که بحران‌های کنونی آموزش عالی در ایران با آن‌چه پس از توده‌ای شدن در بسیاری کشورها رخ داد، متفاوت نبوده. اما مهم آن است که کشورهای گوناگون در عین تجربه‌ی بحران‌های مشابه از راهبردهای متفاوتی به منظور عبور از چالش‌های توده‌ای شدن آموزش عالی بهره برده‌اند و این تفاوت راهبردها، ریشه در تفاوت بافت‌های آموزش عالی هر کشور و ویژگی‌ها و اقتضائات آن دارد. از این رو در پژوهش حاضر پژوهشگر با به‌کارگیری مدل ترکیبی سوات-تاپسیس نخست راهبردهایی را متناسب با بافت ایرانی، برای عبور از بحران‌های حاصل آمده از گسترش کمی آموزش عالی به دست آورده و در گام بعدی با استفاده از تکنیک تاپسیس راهبردهای به دست آمده را اولویت‌بندی کرده‌ است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ماموریت‌گرایی دانشگاه‌ها، حاکم شدن تفکر سیستمی بر نظام سیاست‌گذاری آموزش عالی و استقلال مالی سه راهبرد عمده از میان هشت راهبرد به دست آمده در پژوهش حاضر برای عبور از بحران‌های توده‌ای شدن آموزش عالی در ایران هستند.   جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - نقش آموزش های مبتنی بر فنآوری اطلاعات به منظور ایجاد اشتغال و ارائه راهکارهای لازم
   محمد همتی
   دسترسی سریع، صحیح، به موقع و به هنگام به اطلاعات باعث شکل گیری روش ها و پدیده های جدیدی چون فناوری اطلاعات شده است که به عنوان جزء لاینفک زندگی امروزین بشر است. فناوری اطلاعات از یک سو سبب ایجاد اشتغال و از سوی دیگر سبب رشد و شکوفایی و پویایی اقتصاد دانش محور شده است. ت چکیده کامل
   دسترسی سریع، صحیح، به موقع و به هنگام به اطلاعات باعث شکل گیری روش ها و پدیده های جدیدی چون فناوری اطلاعات شده است که به عنوان جزء لاینفک زندگی امروزین بشر است. فناوری اطلاعات از یک سو سبب ایجاد اشتغال و از سوی دیگر سبب رشد و شکوفایی و پویایی اقتصاد دانش محور شده است. توسعه فناوری اطلاعات و اجرای سیاستهای مکمل اقتصادی میتواند باعث ایجاد فعالیتهای جدید، افزایش ظرفیتهای تولیدی و توسعه اشتغال شود. در عصرحاضر مشکل اشتغال زایی یکی از دغدغه های مهم مدیران و برنامه ریزان جوامع بشری محسوب می گردد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال تهیه شده است. ادبیات تحقیق بیانگر این نکته است که در کوتاه مدت، فنآوری هم می تواند باعث کاهش اشتغال و هم موجب افزایش اشتغال شود اما در درازمدت موجب افزایش اشتغال می شود. این تحقیق با هدف ارائه استراتژی و راهکارهای های لازم جهت دست یابی به اشتغال با استفاده از فنآوری اطاعات طراحی شده است. برای دست یابی به هدف بیان شده یک فرایند 14 مرحله ای پیشنهاد و طراحی شده است. مراحل ذکر شده از بیانیه چشم انداز و ماموریت در حوزه فنآوری اطلاعات شروع می شود و سپس با ترسیم و طراحی ماتریس سوات و مشخص کردن نوع استراتژی که بایستی در وضعیت فعلی اتخاذ شود، تحقیق به مرحله بعدی کار که در آن حوزه ها، اهداف بنیادی، راهبردها(استراتژی ها) و راهکارها لازم جهت گسترش تکنولوژی اطلاعاتی در ایران 1404، در طی چندین جدول طراحی شده است، وارد می گردد. در ادامه با استخراج معیارهای ارزیابی جهت اولویت بندی استراتژی ها با هدف ایجاد اشتغال و محاسبه وزن آنها با استفاده از روش بردار ویژه و همچنین سناریوهای ممکن در حوزه فنآوری اطلاعات در سطح کلان کشور، با بکار گیری تکنیک تاپسیس اولویت بندی ها هم در حوزه راهبردها و هم سناریوها انجام شده است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - ارائه روشی فراابتکاری مبتنی بر تصمیم‌گیری چندمعیاره در حل مسئله اجتماع‌یابی
   بابک تیمورپور
   یکی از مسائل مهم در زمینه شبکه‌های اجتماعی، مسئله اجتماع‌یابی است. هدف اجتماع‌یابی افرازبندی شبکه به بخش‌هایی است که ارتباط میان اعضای شبکه در این نواحی متراکم است. به دلیل ارتباط پررنگ اعضای شبکه در این بخش‌ها، می‌توان این اعضا را متعلق به یک اجتماع دانست. شناسایی اجتم چکیده کامل
   یکی از مسائل مهم در زمینه شبکه‌های اجتماعی، مسئله اجتماع‌یابی است. هدف اجتماع‌یابی افرازبندی شبکه به بخش‌هایی است که ارتباط میان اعضای شبکه در این نواحی متراکم است. به دلیل ارتباط پررنگ اعضای شبکه در این بخش‌ها، می‌توان این اعضا را متعلق به یک اجتماع دانست. شناسایی اجتماعات به دلیل وجود کاربردهای فراوان در تجزیه‌و‌تحلیل شبکه‌های اجتماعی می‌تواند مفید باشد. از این حیث، تحقیقات بسیاری به توسعه الگوریتم‌های متعدد در حل این مسائل پرداخته‌اند. در این پژوهش نیز یک الگوریتم ژنتیک مبتنی بر روش تصمیم‌گیری چندمعیاره تاپسیس ارائه شده است. در الگوریتم پیشنهادی، عملگرهای تقاطع و جهش بر جواب‌هایی اعمال می‌گردند که روش تاپسیس بدست می‌دهد. برازندگی جواب‌ها بر اساس شاخص‌های پودمانگی و چگالی پودمانگی مشخص می‌شود. در ادامه این مقاله، کارایی الگوریتم‌ پیشنهادی نسبت به الگوریتم ژنتیک کلاسیک و یک الگوریتم حریصانه از طریق انجام آزمایش‌های عددی مورد سنجش قرار گرفت و نتایج نشان از برتری الگوریتم پیشنهادی داشت. از آنجایی که تاکنون کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در مسئله اجتماع‌یابی گزارش نشده است، مقاله پیش‌رو می‌تواند منبعی برای تحقیقات آتی در این حوزه باشد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - شناسائی و رتبه بندی ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک عمومی سازمان ثبت احوال کشور
   حلیمه پاشاپور
   پیشرفت های فنی، دولتهای سراسر جهان را جهت کشف امکانات آنلاین در ارائه طیف وسیعی از خدمات به شهروندان توانا ساختهاست.یک عنصر ضروری برای ارائه خدمات برخط با کیفیت، ادراک شهروندان به سمت استفاده ازاین قبیل خدمات در مقایسه با روشهای خدمات سنتی که به آن عادت کردهاند، میباشد. چکیده کامل
   پیشرفت های فنی، دولتهای سراسر جهان را جهت کشف امکانات آنلاین در ارائه طیف وسیعی از خدمات به شهروندان توانا ساختهاست.یک عنصر ضروری برای ارائه خدمات برخط با کیفیت، ادراک شهروندان به سمت استفاده ازاین قبیل خدمات در مقایسه با روشهای خدمات سنتی که به آن عادت کردهاند، میباشد. ارزیابی کیفی خدمات روشی موثر در ارتقا و بهبود بهرهوری در زمینههای مختلف محسوب شده و به تولید خدمات با کیفیتتر منتهی میگردد. دراین راستا، مقاله حاضر سعی مینماید به بررسی عوامل اساسی و ابعاد مختلف کیفیت خدمات الکترونیکی در سطح سازمان ثبت احوال بپردازد. از خدمات الکترونیک قابل ارائه به مردم در سطح سازمان ثبت احوال می توان شناسنامه و کارت شناسائی ملی پیدا شده، درخواست صدور گواهی تجرد، پیگیری درخواست صدور گواهی تجرد، پیگیری وضعیت صدور کارت شناسائی ملی و رهگیری درخواستهای هموطنان خارج از کشور را نام برد. به همین منظور پرسشنامهای با بهرهگیری از متغیرهای تاثیرگذار بر خدمات الکترونیکی طراحی و در سطح سازمان با حجم نمونهی 198 نفر از کارشناسان و خبرگان فناوری اطلاعات پس از توزیع جمع آوری گردیده است. ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی شناسائی شده، با استفاده از روشهای تاپسیس و فریدمن و بکارگیری ابزار و نرم افزارهای مرتبط، الویت بندی شده و یک چارچوب ارزیابی عملکردارائه شده است. در چارچوب پیشنهادی ابعاد یکپارچگی، احراز هویت، محرمانگی، امنیت، تداوم، ظرفیت، شهروندمداری، شفافیت، قابلیت نگهداری، قابلیت آمادگی و قابلیت اعتماد در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که برای استفادهکنندگان خدمات الکترونیکی اهمیت ابعاد به ترتیب قابلیت اعتماد، قابلیت نگهداری، قابلیت آمادگی، شفافیت، شهروندمداری، تداوم، محرمانگی، احرازهویت، امنیت، ظرفیت و یکپارچگی می باشد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - شناسائی و رتبه بندی ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک عمومی سازمان ثبت احوال
   فرید احمدی
   پیشرفت های فنی، دولتهای سراسر جهان را جهت کشف امکانات آنلاین در ارائه طیف وسیعی از خدمات به شهروندان توانا ساخته‌است.یک عنصر ضروری برای ارائه خدمات برخط با کیفیت، ادراک شهروندان به سمت استفاده ازاین قبیل خدمات در مقایسه با روشهای خدمات سنتی که به آن عادت کرده‌اند، می‌با چکیده کامل
   پیشرفت های فنی، دولتهای سراسر جهان را جهت کشف امکانات آنلاین در ارائه طیف وسیعی از خدمات به شهروندان توانا ساخته‌است.یک عنصر ضروری برای ارائه خدمات برخط با کیفیت، ادراک شهروندان به سمت استفاده ازاین قبیل خدمات در مقایسه با روشهای خدمات سنتی که به آن عادت کرده‌اند، می‌باشد. ارزیابی کیفی خدمات روشی موثر در ارتقا و بهبود بهره‌وری در زمینه‌های مختلف محسوب شده و به تولید خدمات با کیفیت‌تر منتهی می‌گردد. دراین راستا، مقاله حاضر سعی می‌نماید به بررسی عوامل اساسی و ابعاد مختلف کیفیت خدمات الکترونیکی در سطح سازمان ثبت احوال بپردازد. از خدمات الکترونیک قابل ارائه به مردم در سطح سازمان ثبت احوال می توان  شناسنامه و کارت شناسائی ملی پیدا شده، درخواست صدور گواهی تجرد، پیگیری درخواست صدور گواهی تجرد، پیگیری وضعیت صدور کارت شناسائی ملی و رهگیری درخواستهای هموطنان خارج از کشور را نام برد. به همین منظور پرسشنامه‌ای با بهره‌گیری از متغیرهای تاثیرگذار بر خدمات الکترونیکی طراحی و در سطح سازمان با حجم نمونه‌ی 198 نفر از کارشناسان و خبرگان فناوری اطلاعات پس از توزیع جمع آوری گردیده است. ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی شناسائی شده، با استفاده از روشهای تاپسیس و فریدمن و بکارگیری ابزار و نرم افزارهای مرتبط، الویت بندی شده و یک چارچوب ارزیابی عملکردارائه شده است. در چارچوب پیشنهادی ابعاد یکپارچگی، احراز هویت، محرمانگی، امنیت، تداوم، ظرفیت، شهروندمداری، شفافیت، قابلیت نگهداری، قابلیت آمادگی و قابلیت اعتماد  در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که برای استفاده‌‌کنندگان خدمات الکترونیکی اهمیت ابعاد به ترتیب قابلیت اعتماد، قابلیت نگهداری، قابلیت آمادگی، شفافیت، شهروندمداری، تداوم، محرمانگی، احرازهویت، امنیت، ظرفیت و یکپارچگی می باشد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های خدمات الکترونیکی با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی
   محمدتقی تقوی فرد
   امروزه  شاهد نفوذ و گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه‌ی خدمات گوناگون هستیم.. ولی باوجود گسترش استفاده از خدمات مذکور ریسک‌هایی  برای استفاده از خدمات مذکور وجود دارد. ریسک‌هایی که می‌تواند برای ادامه‌ی استفاده‌ی مشتریان از خدمات الکترونیکی مانع ایجاد نماید؛ بناب چکیده کامل
   امروزه  شاهد نفوذ و گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه‌ی خدمات گوناگون هستیم.. ولی باوجود گسترش استفاده از خدمات مذکور ریسک‌هایی  برای استفاده از خدمات مذکور وجود دارد. ریسک‌هایی که می‌تواند برای ادامه‌ی استفاده‌ی مشتریان از خدمات الکترونیکی مانع ایجاد نماید؛ بنابراین شناسایی این ریسک‌ها و اتخاذ استراتژی‌های لازم برای کاهش این ریسک‌ها بسیار سودمند است. در نتیجه هدف تحقیق حاضر شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های حوزه‌ی خدمات الکترونیکی با محوریت دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. بر این اساس تحقیق حاضر در دو مرحله‌ی کلی انجام شد. در مرحله‌ی اول تحقیق، با بررسی تحقیقات پیشین و سنجش نظرات خبرگان، تعدادی از ریسک‌های حوزه‌ی خدمات الکترونیکی شناسایی شد. ریسک‌های شناسایی‌شده در 4 دسته‌ی کلی عوامل سازمانی، عوامل عملیاتی، عوامل محیطی و عوامل تکنولوژیکی تقسیم‌بندی گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در مرحله‌ی اول تحقیق پرسشنامه‌ی محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ (0.83) است. در مرحله‌ی دوم تحقیق با استفاده از آزمون تاپسیس فازی ریسک‌های شناسایی‌شده در مرحله‌ی اول تحقیق رتبه‌بندی شد. نتیجه مرحله‌ی دوم تحقیق نشان داد که عوامل محیطی بیشترین میزان ریسکو در ادامه عوامل عملیاتی، عوامل سازمانی و عوامل تکنولوژیکی قرار دارد جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - بررسی نیازهای مشتریان خدمات اینترنتی از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRMS) با استفاده از تکنیک هایTOPSIS)و (ANPفازی (مطالعه موردی: مشتریان شرکت پیشگامان کویر یزد)
   رضا عامری سیاهویی
   مهمترین و با ارزش ترین دارایی سازمانها مشتریان می باشند، آنها به دلیل اینکه ارتباط مستقیمی با اقدامات سازمان دارند، منبع ارزشمندی بوده و جلب رضایتشان مهم می باشد از این رو بایستی سیستمی برای جذب و حفظ آنها طراحی و پیاده سازی شود، سیستم مدیریت ارتباط با مشتری از طریق ایج چکیده کامل
   مهمترین و با ارزش ترین دارایی سازمانها مشتریان می باشند، آنها به دلیل اینکه ارتباط مستقیمی با اقدامات سازمان دارند، منبع ارزشمندی بوده و جلب رضایتشان مهم می باشد از این رو بایستی سیستمی برای جذب و حفظ آنها طراحی و پیاده سازی شود، سیستم مدیریت ارتباط با مشتری از طریق ایجاد فرآیندهای خودکار و یکپارچه می تواند سازمان را در این خصوص توانمند و موجب افزایش توان رقابتی، افزایش درآمد و کاهش هزینه ها گردد. از این رو در این مقاله با هدف تدوین برنامه بهینه مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت پیشگامان کویر یزد تلاش شده نیازهای مشتریان از یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری شناسایی شود. که پس از بررسی مقالات و ادبیات مربوط به مدیریت ارتباط با مشتری شش بعد شناخت نیاز، درک متقابل، انعطاف پذیری، ارتباط با مشتری، وفاداری و مشتری محوری تعیین گردید. بعد از تعیین شاخص های مربوط به هریک از ابعاد با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی و قانون پاره تو، مولفه های کلیدی شناسایی، رتبه بندی و درجه اهمیت هریک از آنها تعیین و الویت بندی گردید. که در نهایت توجه مدیران ارشد به مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک اصل، درک صحیح نیاز های مشتریان کلیدی از طریق فرایند یادگیری مستمر، وجود مکانیسم های دقیق برای تبدیل نیاز مشتریان به وظایف سازمان، تعهد سازمان به ارائه خدمات به موقع، اعتقاد به داشتن اطلاعات در مورد مشتری بعنوان مزیتی رقابتی، نیروی کار چند مهارته در بخش های مختلف سازمان به عنوان مهم ترین نیازهای مشتریان انتخاب گردیدند. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - ارزش‌آفرینی برای آموزش عالی با عبور از بحران‌های عصر توده‌گرایی؛ مدل ترکیبی SWOT-TOPSIS
   سمیه فریدونی
   توده‌ای شدن آموزش عالی پدیده‌ایست که پس از جنگ جهانی دوم به سرعت جهان را درنوردید. آموزش عالی ایرانی نیز در بیش از دو دهه‌ی گذشته با این پدیده مواجه بوده و شواهد آماری آن در ابعاد مختلف آموزش عالی قابل استنادست. پژوهش‌ها نشان می‌دهند بحران‌های گوناگونی مانند بحران کیفیت چکیده کامل
   توده‌ای شدن آموزش عالی پدیده‌ایست که پس از جنگ جهانی دوم به سرعت جهان را درنوردید. آموزش عالی ایرانی نیز در بیش از دو دهه‌ی گذشته با این پدیده مواجه بوده و شواهد آماری آن در ابعاد مختلف آموزش عالی قابل استنادست. پژوهش‌ها نشان می‌دهند بحران‌های گوناگونی مانند بحران کیفیت آموزش عالی، کاهش منابع مالی، گسترش کمی بدون توجه به زیرساخت‌های لازم، فارغ‌التحصیلان بیکار، دگرگونی‌های اجتماعی و عواملی از این دست از جمله پیامدها سیاست‌های گسترش کمی در ایران است که با دغدغه‌ی بهبود فرصت‌های دسترسی به آموزش عالی آغاز شده بود. مروری بر مطالعات جهانی نیز نشان می‌دهند که بحران‌های کنونی آموزش عالی در ایران با آن‌چه پس از توده‌ای شدن در بسیاری کشورها رخ داد، متفاوت نبوده. اما مهم آن است که کشورهای گوناگون در عین تجربه‌ی بحران‌های مشابه از راهبردهای متفاوتی به منظور عبور از چالش‌های توده‌ای شدن آموزش عالی بهره برده‌اند و این تفاوت راهبردها، ریشه در تفاوت بافت‌های آموزش عالی هر کشور و ویژگی‌ها و اقتضائات آن دارد. از این رو در پژوهش حاضر پژوهشگر با به‌کارگیری مدل ترکیبی سوات-تاپسیس نخست راهبردهایی را متناسب با بافت ایرانی، برای عبور از بحران‌های حاصل آمده از گسترش کمی آموزش عالی به دست آورده و در گام بعدی با استفاده از تکنیک تاپسیس راهبردهای به دست آمده را اولویت‌بندی کرده‌ است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ماموریت‌گرایی دانشگاه‌ها، حاکم شدن تفکر سیستمی بر نظام سیاست‌گذاری آموزش عالی و استقلال مالی سه راهبرد عمده از میان هشت راهبرد به دست آمده در پژوهش حاضر برای عبور از بحران‌های توده‌ای شدن آموزش عالی در ایران هستند. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - ارزش‌آفرینی برای آموزش عالی با عبور از بحران‌های عصر توده‌گرایی؛ مدل ترکیبی SWOT-TOPSIS
   سمیه فریدونی
   توده‌ای شدن آموزش عالی پدیده‌ایست که پس از جنگ جهانی دوم به سرعت جهان را درنوردید. آموزش عالی ایرانی نیز در بیش از دو دهه‌ی گذشته با این پدیده مواجه بوده و شواهد آماری آن در ابعاد مختلف آموزش عالی قابل استنادست. پژوهش‌ها نشان می‌دهند بحران‌های گوناگونی مانند بحران کیفیت چکیده کامل
   توده‌ای شدن آموزش عالی پدیده‌ایست که پس از جنگ جهانی دوم به سرعت جهان را درنوردید. آموزش عالی ایرانی نیز در بیش از دو دهه‌ی گذشته با این پدیده مواجه بوده و شواهد آماری آن در ابعاد مختلف آموزش عالی قابل استنادست. پژوهش‌ها نشان می‌دهند بحران‌های گوناگونی مانند بحران کیفیت آموزش عالی، کاهش منابع مالی، گسترش کمی بدون توجه به زیرساخت‌های لازم، فارغ‌التحصیلان بیکار، دگرگونی‌های اجتماعی و عواملی از این دست از جمله پیامدها سیاست‌های گسترش کمی در ایران است که با دغدغه‌ی بهبود فرصت‌های دسترسی به آموزش عالی آغاز شده بود. مروری بر مطالعات جهانی نیز نشان می‌دهند که بحران‌های کنونی آموزش عالی در ایران با آن‌چه پس از توده‌ای شدن در بسیاری کشورها رخ داد، متفاوت نبوده. اما مهم آن است که کشورهای گوناگون در عین تجربه‌ی بحران‌های مشابه از راهبردهای متفاوتی به منظور عبور از چالش‌های توده‌ای شدن آموزش عالی بهره برده‌اند و این تفاوت راهبردها، ریشه در تفاوت بافت‌های آموزش عالی هر کشور و ویژگی‌ها و اقتضائات آن دارد. از این رو در پژوهش حاضر پژوهشگر با به‌کارگیری مدل ترکیبی سوات-تاپسیس نخست راهبردهایی را متناسب با بافت ایرانی، برای عبور از بحران‌های حاصل آمده از گسترش کمی آموزش عالی به دست آورده و در گام بعدی با استفاده از تکنیک تاپسیس راهبردهای به دست آمده را اولویت‌بندی کرده‌ است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ماموریت‌گرایی دانشگاه‌ها، حاکم شدن تفکر سیستمی بر نظام سیاست‌گذاری آموزش عالی و استقلال مالی سه راهبرد عمده از میان هشت راهبرد به دست آمده در پژوهش حاضر برای عبور از بحران‌های توده‌ای شدن آموزش عالی در ایران هستند. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - ارزش‌آفرینی برای آموزش عالی با عبور از بحران‌های عصر توده‌گرایی
   سمیه فریدونی
   توده‌ای شدن آموزش عالی پدیده‌ایست که پس از جنگ جهانی دوم به سرعت جهان را درنوردید. آموزش عالی ایرانی نیز در بیش از دو دهه‌ی گذشته با این پدیده مواجه بوده و شواهد آماری آن در ابعاد مختلف آموزش عالی قابل استنادست. پژوهش‌ها نشان می‌دهند بحران‌های گوناگونی مانند بحران کیفیت چکیده کامل
   توده‌ای شدن آموزش عالی پدیده‌ایست که پس از جنگ جهانی دوم به سرعت جهان را درنوردید. آموزش عالی ایرانی نیز در بیش از دو دهه‌ی گذشته با این پدیده مواجه بوده و شواهد آماری آن در ابعاد مختلف آموزش عالی قابل استنادست. پژوهش‌ها نشان می‌دهند بحران‌های گوناگونی مانند بحران کیفیت آموزش عالی، کاهش منابع مالی، گسترش کمی بدون توجه به زیرساخت‌های لازم، فارغ‌التحصیلان بیکار، دگرگونی‌های اجتماعی و عواملی از این دست از جمله پیامدها سیاست‌های گسترش کمی در ایران است که با دغدغه‌ی بهبود فرصت‌های دسترسی به آموزش عالی آغاز شده بود. مروری بر مطالعات جهانی نیز نشان می‌دهند که بحران‌های کنونی آموزش عالی در ایران با آن‌چه پس از توده‌ای شدن در بسیاری کشورها رخ داد، متفاوت نبوده. اما مهم آن است که کشورهای گوناگون در عین تجربه‌ی بحران‌های مشابه از راهبردهای متفاوتی به منظور عبور از چالش‌های توده‌ای شدن آموزش عالی بهره برده‌اند و این تفاوت راهبردها، ریشه در تفاوت بافت‌های آموزش عالی هر کشور و ویژگی‌ها و اقتضائات آن دارد. از این رو در پژوهش حاضر پژوهشگر با به‌کارگیری مدل ترکیبی سوات-تاپسیس نخست راهبردهایی را متناسب با بافت ایرانی، برای عبور از بحران‌های حاصل آمده از گسترش کمی آموزش عالی به دست آورده و در گام بعدی با استفاده از تکنیک تاپسیس راهبردهای به دست آمده را اولویت‌بندی کرده‌ است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ماموریت‌گرایی دانشگاه‌ها، حاکم شدن تفکر سیستمی بر نظام سیاست‌گذاری آموزش عالی و استقلال مالی سه راهبرد عمده از میان هشت راهبرد به دست آمده در پژوهش حاضر برای عبور از بحران‌های توده‌ای شدن آموزش عالی در ایران هستند. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - ارزش‌آفرینی برای آموزش عالی با عبور از بحران‌های عصر توده‌گرایی؛ مدل ترکیبی SWOT-TOPSIS
   سمیه فریدونی
   امیری فرح‌آبادی، جعفر.، ابولقاسمی، محمود.، قهرمانی، محمد. (1395). آسیب‌شناسی سیاست‌پژوهی در نظام آموزش عالی ایران؛ مطالعه‌ایی کیفی. فصلنامه مطالعات میان رشته‌ایی در علوم انسانی. ۸ (۴)، 171-131. امین بیدختی، علی‌اکبر ؛ نعمتی، محمدعلی؛ رضایی، علی‌محمد؛ و محمدی حسینی، سی چکیده کامل
   امیری فرح‌آبادی، جعفر.، ابولقاسمی، محمود.، قهرمانی، محمد. (1395). آسیب‌شناسی سیاست‌پژوهی در نظام آموزش عالی ایران؛ مطالعه‌ایی کیفی. فصلنامه مطالعات میان رشته‌ایی در علوم انسانی. ۸ (۴)، 171-131. امین بیدختی، علی‌اکبر ؛ نعمتی، محمدعلی؛ رضایی، علی‌محمد؛ و محمدی حسینی، سید احمد. (۱۳۹۶). طراحی مدلی به منظور تحلیل سطح همکاری‌ دانشگاه و صنعت با استفاده از مدل‌سازی ساختاری-تفسیری (ISM). فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی. ۶ (۱۱)، ۲۱-۱. رشیدی، زهرا. (1397). تحلیل وضعیت کیفیت آموزشی در دانشگاه‌های ایران، و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن. گزارش‌ تخصصی. موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. تهران، ایران. زاهدی، شمس‌السادات. (1380). تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روش‌ها. تهران، ایران: دانشگاه پیام‌نور. فراستخواه، مقصود. (1396). گاه و بیگاهی دانشگاه در ایران. تهران، ایران: آگاه. فریدونی، سمیه. (1394). روایت دختران از تجربه زندگی دانشگاهی؛ نظریه‌ی بومی تواناسازی زنان از طریق آموزش عالی. تهران، ایران: جامعه‌شناسان. فریدونی، سمیه. (1395). آسیب‌شناسی سیاست‌های بومی‌گزینی در پذیرش دانشجو. گزارش تخصصی. موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. تهران، ایران. فریدونی، سمیه. (1396). گسترش کمّی آموزش عالی با تاکید بر پیامدهای اجتماعی؛ نظریه‌ایی داده بنیاد. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.۲۳ (۴). ۹۶-۶۹. فریدونی، سمیه. (1398). واکاوی سیاست‌های گسترش کمی آموزش عالی در ایران. گزارش تخصصی. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. تهران، ایران. قانعي راد، محمدامين. (1383). توسعه ناموزون آموزش عالي: بيكاري دانش آموختگان و مهاجرت نخبگان. فصلنامه رفاه اجتماعي. 4 (15) 208-169. مروتی شریف‌‌آبادی، علی.، اسدیان اردکانی، فائزه. (139). ارائه‌ی مدل توسعه‌ی گردشگری سلامت با رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری در استان یزد. مدیریت سلامت. 7 (55)، 88-73. منیعی، رضا (1394) بررسی و تحلیل آموزش عالی ایران از منظر آمار. موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. تهران. ایران. همتی، رضا (1392) توده‌ایی شدن آموزش عالی و زندگی دانشگاهی در ایران؛ تاملی در تجربیات زیستی دانشگاهیان. فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی. ۲ (1) 156-127. ولی‌پور خطیر، محمد؛ محمدپور عمران، محمد؛ و اکبرزاده، زین‌العابدین. (1394). شاخص‌های چابکی سازمانی با استفاده از تکنیک‌ تصمیم‌گیری ارزیابی چندمعیاره‌ی فازی (مورد مطالعه: سازمان توسعه‌ی برق ایران). فصلنامه‌ی نوآوری و ارزش‌آفرینی. ۳(۷)، 18-1. Alpetekin, N. (2013). Integration of SWOT analysis and TOPSIS method in strategic decision making process. The Macrotheme Review. 2(7), 1-8. Altbach, P.G., Reisberg, L., & Rumbley, L.E. (2009). Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. Paris, France: UNESCO Press. Amaral, A., Jones, G. A., & Karseth, B. (2002). Governing higher education: Comparing national perspectives. In A. Amaral, G. A. Jones, & B. Karseth (Eds.), Governing higher education: National perspectives on institutional governance (pp.279-298). Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers. Blanden, J., & Machin, S. (2004). Educational inequality and the expansion of UK higher education. Scottish Journal of Political Economy.2 (51), 230–249. Bok, D. (2003). Universities in the market place: The commercialization of higher education. Princeton: Princeton University Press. Cochrane, A., & Williams, R. (2010). The role of higher education in social and cultural transformation. London, UK: Centre for Higher Education Research and Information, The Open University. Conraths, B., & Smidt, H. (2005). The funding of university-based research and innovation in Europe. Brussels: EUA. Deer, C. (2002). The expansion of higher education: Economic necessity or hyper-inflation, Oxford Centre for Higher Education Policy Studies, Retrieved from; http://hdl.voced.edu.au/10707/162758 Dhanatya, C., & Slayton, J. (2018). Higher education massification: How US higher education is expanding its global reach trough branding, in-country and online. In E. Neubauer., K. Mok, & J. Jiang (Eds.), The sustainability of higher education in an era of post-massification (pp. 43-58). London and New York: Routledge. Dias, D., Marinho-Araújo, C., Almeida, L., & Amaral, A. (2011). The democratisation of access and success in higher education. Higher Education Management and Policy. 1 (23), 1–20. Dougherty, K.J., & Natow, S.N. (2019). Analysing neoliberalism in theory and practice: The case of performance-based funding for higher education (Center for Global Higher Education Working paper No. 44). Retrieved from Community College Research Center website: https://ccrc.tc.columbia.edu/publications/analysing-neoliberalism-theory-practice.html Ervural, B., Zaim, S., Demiral, O., Aydin, Z., & Delen, D. (2018). An ANP and fuzzy TOPSIS-based SWOT analysis for Turkey's energy planning. Renewable and Sustainable Energy Review. 82(1), 1538-1550. Johnstone, D.B. (2002). Challenges of financial austerity: Imperatives and limitations of revenue diversification in higher education. Welsh Journal of Education. 11 (1), 18–36. Konstantinovskiy, D. (2017). Expansion of higher education and consequences for social inequality (The case of Russia). Higher Education Journal. 74, 201–220. Kuiper, S., & Thomas, M.W. (2000). A strategic consultancy model for establishing a center for business communication. Business Communication Quarterly, 63(2), 52-67. Lin, Y. (2018). Challenges to a post-mass system of higher education in Taiwan. In E. Neubauer, K. Mok, & J. Jiang (Eds.), The sustainability of higher education in an era of post-massification (pp. 72-82). London and New York: Routledge. Nethsinghe, R. (2018). Confronting of massification surge in higher education; Sustaining the academic workforce and its excellent in Australia. In E. Neubauer, K. Mok, & J. Jiang (Eds.), The sustainability of higher education in an era of post-massification (pp. 59-71). London and New York: Routledge. Office for Fair Access of England. (2017). Annual report and accounts 2016-17. Ordered by the House of Commons. Ozoglua, M., Gueb, B., & Gumusc, S. (2016). Rapid expansion of higher education in turkey: The challenges of recently established public universities (2006–2013). Journal of Higher Education Policy. 29, 21–39. Raines, J. P., & Leathers, C. E. (2003). The economic institutions of higher education, economic theories of university behavior. Cheltenham, UK and Northampton, MA: Elgar. Thomas, S., Chie, Q., Abraham, M., Jalarajan Raj, S., & Beh, L. (2013). A qualitative review of literature on peer review of teaching in higher education: An application of the SWOT framework. Review of Education Research. 20(10), 1-48. doi: 10.3102/0034654313499617 Trow, M. (2006). Reflections on the transition from elite to mass to universal access: Forms and phases of higher education in modern societies since World War II. In J.J.F. Forest, & P.G. Altbach (Eds.), International Handbook of Higher Education (vol 18, pp. 243-280). Berlin, Germany: Springer. Vossensteyn, H., & Jongbloed. B. (2016). Access to higher education, massification and beyond. In B. Jongbloed, & H. Vossensteyn (Eds.), Access and expansion post-massification; Opportunities and barriers to further growth in higher education participation (pp. 1-9). London and New York: Routledge. Yeager, J., Nelson, G. M., Potter, E. A., Weidman, J. C., & Zullo, T. G. (2001). ASHE reader on Finance in higher education. (2nd ed.), Boston: Peatson Custom Publishing. Young, M. (2016, 09). Applying complex systems theory to higher education and research policy. Panel discussion at ECPR General Conference. Charles University, Prague. Zhang, J., & Wang, H. (2018). Exploring the development of independent colleges in the context of higher education massification in china: The case of zhejiang university. In E. Neubauer, K. Mok, J. Jiang (Eds.), The sustainability of higher education in an era of post-massification (pp. 83-91). London and New York: Routledge. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - ارزش‌آفرینی برای آموزش عالی با عبور از بحران‌های عصر توده‌گرایی
   سمیه فریدونی
   توده‌ای شدن آموزش عالی پدیده‌ایست که پس از جنگ جهانی دوم به سرعت جهان را درنوردید. آموزش عالی ایرانی نیز در بیش از دو دهه‌ی گذشته با این پدیده مواجه بوده و شواهد آماری آن در ابعاد مختلف آموزش عالی قابل استنادست. پژوهش‌ها نشان می‌دهند بحران‌های گوناگونی مانند بحران کیفیت چکیده کامل
   توده‌ای شدن آموزش عالی پدیده‌ایست که پس از جنگ جهانی دوم به سرعت جهان را درنوردید. آموزش عالی ایرانی نیز در بیش از دو دهه‌ی گذشته با این پدیده مواجه بوده و شواهد آماری آن در ابعاد مختلف آموزش عالی قابل استنادست. پژوهش‌ها نشان می‌دهند بحران‌های گوناگونی مانند بحران کیفیت آموزش عالی، کاهش منابع مالی، گسترش کمی بدون توجه به زیرساخت‌های لازم، فارغ‌التحصیلان بیکار، دگرگونی‌های اجتماعی و عواملی از این دست از جمله پیامدها سیاست‌های گسترش کمی در ایران است که با دغدغه‌ی بهبود فرصت‌های دسترسی به آموزش عالی آغاز شده بود. مروری بر مطالعات جهانی نیز نشان می‌دهند که بحران‌های کنونی آموزش عالی در ایران با آن‌چه پس از توده‌ای شدن در بسیاری کشورها رخ داد، متفاوت نبوده. اما مهم آن است که کشورهای گوناگون در عین تجربه‌ی بحران‌های مشابه از راهبردهای متفاوتی به منظور عبور از چالش‌های توده‌ای شدن آموزش عالی بهره برده‌اند و این تفاوت راهبردها، ریشه در تفاوت بافت‌های آموزش عالی هر کشور و ویژگی‌ها و اقتضائات آن دارد. از این رو در پژوهش حاضر پژوهشگر با به‌کارگیری مدل ترکیبی سوات-تاپسیس نخست راهبردهایی را متناسب با بافت ایرانی، برای عبور از بحران‌های حاصل آمده از گسترش کمی آموزش عالی به دست آورده و در گام بعدی با استفاده از تکنیک تاپسیس راهبردهای به دست آمده را اولویت‌بندی کرده‌ است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ماموریت‌گرایی دانشگاه‌ها، حاکم شدن تفکر سیستمی بر نظام سیاست‌گذاری آموزش عالی و استقلال مالی سه راهبرد عمده از میان هشت راهبرد به دست آمده در پژوهش حاضر برای عبور از بحران‌های توده‌ای شدن آموزش عالی در ایران هستند. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - ارزش‌آفرینی برای آموزش عالی با عبور از بحران‌های عصر توده‌گرایی
   سمیه فریدونی
   توده‌ای شدن آموزش عالی پدیده‌ایست که پس از جنگ جهانی دوم به سرعت جهان را درنوردید. آموزش عالی ایرانی نیز در بیش از دو دهه‌ی گذشته با این پدیده مواجه بوده و شواهد آماری آن در ابعاد مختلف آموزش عالی قابل استنادست. پژوهش‌ها نشان می‌دهند بحران‌های گوناگونی مانند بحران کیفیت چکیده کامل
   توده‌ای شدن آموزش عالی پدیده‌ایست که پس از جنگ جهانی دوم به سرعت جهان را درنوردید. آموزش عالی ایرانی نیز در بیش از دو دهه‌ی گذشته با این پدیده مواجه بوده و شواهد آماری آن در ابعاد مختلف آموزش عالی قابل استنادست. پژوهش‌ها نشان می‌دهند بحران‌های گوناگونی مانند بحران کیفیت آموزش عالی، کاهش منابع مالی، گسترش کمی بدون توجه به زیرساخت‌های لازم، فارغ‌التحصیلان بیکار، دگرگونی‌های اجتماعی و عواملی از این دست از جمله پیامدها سیاست‌های گسترش کمی در ایران است که با دغدغه‌ی بهبود فرصت‌های دسترسی به آموزش عالی آغاز شده بود. مروری بر مطالعات جهانی نیز نشان می‌دهند که بحران‌های کنونی آموزش عالی در ایران با آن‌چه پس از توده‌ای شدن در بسیاری کشورها رخ داد، متفاوت نبوده. اما مهم آن است که کشورهای گوناگون در عین تجربه‌ی بحران‌های مشابه از راهبردهای متفاوتی به منظور عبور از چالش‌های توده‌ای شدن آموزش عالی بهره برده‌اند و این تفاوت راهبردها، ریشه در تفاوت بافت‌های آموزش عالی هر کشور و ویژگی‌ها و اقتضائات آن دارد. از این رو در پژوهش حاضر پژوهشگر با به‌کارگیری مدل ترکیبی سوات-تاپسیس نخست راهبردهایی را متناسب با بافت ایرانی، برای عبور از بحران‌های حاصل آمده از گسترش کمی آموزش عالی به دست آورده و در گام بعدی با استفاده از تکنیک تاپسیس راهبردهای به دست آمده را اولویت‌بندی کرده‌ است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ماموریت‌گرایی دانشگاه‌ها، حاکم شدن تفکر سیستمی بر نظام سیاست‌گذاری آموزش عالی و استقلال مالی سه راهبرد عمده از میان هشت راهبرد به دست آمده در پژوهش حاضر برای عبور از بحران‌های توده‌ای شدن آموزش عالی در ایران هستند. جزييات مقاله