• صفحه اصلی
  • ارزیابی شاخص‌های چابکی سازمانی با استفاده از تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی (مورد مطالعه: سازمان توسعه برق ایران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200503305 بازدید : 15056 صفحه: 1 - 18

نوع مقاله: پژوهشی