حق کپی‌رایت (CC)

حق کپی‌رایت (CC)         

مقالاتی که در این نشریه  منتشر شده اند تحت مجوز بین المللی( Creative Commons Attribution cc-by 4.0) هستند.

لذا حق کپی رایت مقاله به نشریه منتقل شده و نویسنده می تواند از مقاله تحت مجوز فوق الذکر استفاده کند. این مجوز ، که توسط بسیاری از مجلات دسترسی آزاد استفاده می شود ، اجازه استفاده از مقالات را مشروط به ذکر منبع می‌دهد. 

لازم به ذکر است که به منظور حفظ حق کپی رایت، نشریه از نرم افزارهای مشابهت یاب در بررسی اولیه و در فرآیند داوری مقالات استفاده نموده و در صورت مشابهت بیش از 30% با مراجع موجود قبلی، مقاله رد خواهد شد.