وضعیت دسترسی به مقالات

اعلام وضعیت دسترسی به مقالات  

این نشریه دسترسی باز(Open Access) است. به عبارتی دسترسی به کلیه مقالات منتشر شده در این فصلنامه بلافاصله از تاریخ انتشار آزاد است و هزینه ای برای بارگیری مقالات پرداخت نمی شود. کاربران، بدون اجازه قبلی از ناشر یا نویسنده، مجاز به خواندن ، دانلود ، کپی، توزیع ، چاپ ، جستجو و یا پیوند دادن به متن کامل مقالات در این نشریه هستند.