• صفحه اصلی
  • مقایسه فرایند توسعه در ایران و ژاپن درچارچوب نظریه آدریان لفت ویچ از سال 1850 تا 1900 میلادی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401101340664 بازدید : 1330 صفحه: 167 - 184

20.1001.1.27170454.1401.11.22.10.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط