• صفحه اصلی
  • طراحی الگوی خط‌‎‎مشی‌گذاری شبکه‌ای مبتنی بر پاسخ‌گویی عمومی خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از رویکرد داده بنیاد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401031738000 بازدید : 1731 صفحه: 11 - 30

20.1001.1.27170454.1401.11.22.12.6

نوع مقاله: پژوهشی