• صفحه اصلی
  • تاثیر نوآوری استراتژیک بر تمایل به خرید مشتری: نقش تعدیل‌گری قابلیت‌های نوآوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200429689 بازدید : 7157 صفحه: 81 - 98

نوع مقاله: پژوهشی