• الصفحة الرئيسية
  • تحلیل محتوای موانع، فرصت‌ها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در پانزده کنگره‌ی همکاری های دولت،دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ی ملی
فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی

شارک

رقم المقالة : 20200505272 زيارة : 473 صفحه: 20 - 5
مقالات ذات صلة