• صفحه اصلی
  • فرهنگ نوآورانه، زمینه¬ساز بهبود یادگیری سازمانی با بهره گیری از برند سازمانی داخلی (پژوهشی در صنعت نفت ایران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 201905099833 بازدید : 590 صفحه: 69 - 84

نوع مقاله: پژوهشی