• صفحه اصلی
  • اثرات ساختار شبکه، ذخیره دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانۀ شرکت‌های دانش‌بنیان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200429687 بازدید : 6655 صفحه: 1 - 20

نوع مقاله: پژوهشی