• صفحه اصلی
  • تاثیر نمونه¬سازی بر موفقیت محصول جدید با نقش تعدیل¬گر دخالت مشتری و سرعت انتشار اطلاعات (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان رضوی)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 00000 بازدید : 198 صفحه: 21 - 36

نوع مقاله: پژوهشی