• صفحه اصلی
  • تحلیل نقش میانجیگری سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 201911209832 بازدید : 677 صفحه: 45 - 68

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط