• صفحه اصلی
  • عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های انتقال فناوری در صنایع حمل و نقل ریلی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200503296 بازدید : 2311 صفحه: 51 - 60

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط