• صفحه اصلی
  • بررسی نقش هوش هیجانی و هوش فرهنگی در گرایش به تحول سازمانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200503425 بازدید : 15041 صفحه: 105 - 116

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط