• صفحه اصلی
  • چابکی؛ رهیافتی نوآورانه در مدیریت دانشگاه‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200503297 بازدید : 2175 صفحه: 61 - 70

نوع مقاله: پژوهشی