• صفحه اصلی
  • تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین (مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200503293 بازدید : 2548 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی