• صفحه اصلی
  • ارائه چارچوب مدیریت استعداد با تاکید بر گسترش جانشین پروری در شرکت های دانش بنیان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202010038684 بازدید : 472 صفحه: 143 - 162

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط