• صفحه اصلی
  • تحلیل ساختاری نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی در تأثیر یادگیری از خطا و شکست سازمانی بر عملکرد نوآورانه منابع انسانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله