• صفحه اصلی
  • انتقال بین‌سازمانی دانش مدیریت پروژه، کلید نوآوری در سازمان‌های پروژه محور (جستاری بر کنسرسیوم‌های بین‌المللی در صنعت نفت ایران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200503295 بازدید : 2197 صفحه: 39 - 50

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط