فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 سمیه  آهاری کارشناس دانش آموخته کارشناسی
2 محمدعلی نعمتی گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران استاد دکترا
3 اصغر زمانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دانشیار دکترا
4 مسعود شفیعی استاد داشگاه صنعتی امیرکبیر استاد دکترا
5 سمیه فریدونی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی استاد دکترا
6 محمد رضا حمیدی زاده مديريت بازرگانی دانشگاه شهيد بهشتی تهران استاد دکترا
7 رضا مهدی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیأت مدیره جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه استاد دکترا
8 خسرو سلجوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استاد دکترا
9 محمد رضا  تقوا دانشگاه علامه طباطبایی استادیار دکترا
10 آرمین خالقی فرقانی دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
11 سیدعطالله سینائی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
12 دکتر محمد زرین جویی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات استاد دکترا
13 سید محمد حسن  حسینی دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود استاد دکترا
14 آیدین  سلام زاده دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران استادیار دکترا
15 اسماعیل قادری فر معاونت علمی ریاست جمهوری استاد دکترا
16 فاطمه ثقفی دانشیار دانشگاه تهران دانشیار دکترا
17 سعید شوال پور دانشگاه علم و صنعت ایران استاد دکترا
18 پژمان  ابراهیمی استاد کارشناسی ارشد
19 مهرشاد جواهردشتی رشته سیاستگذاری عمومی استاد دکترا
20 محمد شهرام معین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشیار دکترا
21 رحیم  خانی زاد هیئت علمی دانشگاه استاد دکترا
22 جهانگیر یدالهی فارسی تهران استاد دکترا
23 حمزه امین طهماسبی دانشگاه گیلان استادیار دکترا
24 محمد رضا  کریمی قهرودی دانشگاه صنعتی مالک اشتر استادیار دکترا
25 طیبه موسوی دانشگاه فرهنگیان استاد دکترا
26 مصطفی  امینی کارشناس ارتباط صنعت و دانشگاه، مرکز همکاری¬های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری استاد دکترا
27 جعفر باقری نژاد دانشگاه الزهرا (س) دانشیار دکترا
28 غلامرضا امینی خیابانی دانشگاه سمنان استاد دکترا
29 وحید متقی طلب دانشگاه گیلان استاد دکترا
30 سید احمد محمدی حسینی استادیار گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران. استادیار دکترا
31 معراج رجایی استاد دکترا
32 محمد رضا  صالحی استاد دانشگاه صنعتی شیراز استاد دکترا
33 هومن شبابی عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل، ایران استادیار دکترا
34 یزدان مرادی مهندسي صنایع دانشگاه علم وصنعت ایران استاد کارشناسی ارشد
35 هاجر  صفاهیه مرکز منطقه ای علوم جهان اسلام استاد دکترا
36 شیرین گیلکی مدیر داخلی نشریه مربی کارشناسی ارشد
37 كيارش فرتاش دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
38 علی داوری دانشگاه تهران استاد دکترا
39 مرتضی اکبری دانشگاه تهران دانشیار دکترا
40 سمیه زنگیان دانشگاه سمنان استاد دکترا
41 فهیمه علی اکبری استاد دکترا
42 هانیه شامبیاتی استاد دکترا
43 داود  فیض دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران استاد دکترا
44 عباسعلی  رستگار دانشگاه سمنان دانشیار دکترا
45 مقصود فراستخواه گروه برنامه ریزی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران استاد دکترا
46 داوود جمینی هیات علمی دانشگاه کردستان استادیار دکترا
47 رقیه پوران دانشگاه الزهرا دانش آموخته دکترا
48 مریم راشکی استاد دکترا
49 مریم علی یی دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
50 مهدی جعفری استادیار موسسه آموزش عالی طلوع مهر استادیار دکترا
51 اکرم کیانژاد استاد دکترا
52 مریم طهرانی استاد دکترا
53 مرتضی رجوعی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) استاد دکترا
54 سید سپهر قاضی نوری استاد دکترا
55 زهرا  زین الدینی میمند عضو هیات علمی دانشگاه آزاد استادیار دکترا
56 یوسف حجت دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس استاد کارشناسی
57 كريم دلاویز آموزش فنی و حرفه ای تهران استاد دکترا
58 محسن مطیعی دانشگاه علامه طباطبایی استادیار دکترا
59 فضل اله  کاظمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز استاد کارشناسی
60 عباس قلتاش دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشیار دکترا
61 بابک   ضیاء دانشیار،دانشکده کارآفرینی،دانشگاه تهران، تهران، ایران دانشیار دکترا
62 حمیدرضا  جلیلیان عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استادیار دکترا
63 رضا شافعی دانشیار دکترا
64 اباذر اشتری مهرجردی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی استادیار دکترا
65 پری سوسهابی استاد دکترا
66 داود عندلیب اردکانی دانشگاه یزد استاد دکترا
67 اصغر  مشبکی اصفهانی استاد دکترا
68 اکرم دستیاری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد استادیار دکترا
69 رضا احتشام راثی Qazvin Azad استاد دکترا
70 حسن آبنیکی استاد دکترا
71 حمیدرضا آراسته دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران استاد دکترا
72 عبداله پارسا دانشگاه شهید چمران اهواز استاد دکترا
73 نیما رنجی جفرودی استاد گروه مدیریت ،واحد بندرانزلی ،دانشگاه آزاد اسلامی،بندرانزلی،ایران استادیار دکترا
74 علیرضا آبرود استادیار دکترا
75 محمد رضا  مشایخ استاد دکترا
76 محسن نظرزاده زارع دانشگاه ملایر استاد کارشناسی ارشد
77 علی محمد جوادی استادیار دکترا
78 محمد  حسن زاده محمود آباد دانشگاه محقق اردبیلی استاد دکترا
79 شهره نصری استادیار دکترا
80 مسعود افشاری مفرد موسسه مطالعات بازرگانی و دانشگاه مککواری استادیار دکترا
81 مجتبي رمضاني استادیار گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب استادیار دکترا
82 هوشنگ صالحی گروه مهندسی کامپیوتر، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران دانشجو کارشناسی ارشد
83 رضوان رامندی علم و فرهنگ استاد دکترا
84 محمد تقی هنری عضو هیات علمی استادیار دکترا
85 حجت اله  حاجي حسيني سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران. تهران،ايران استاد دکترا
86 سید مصطفی رضوی دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
87 سحر کوثری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استادیار دکترا
88 محمد صادق  ابراهیمی دانشگاه صنعتی اصفهان استادیار دکترا
89 مرتضی رجوعی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) استاد دکترا
90 امیرحسین کیذوری استاد دکترا
91 عبدالرحیم  هاشمی دیزج هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم اجتماعی گروه اقتصاد استادیار دکترا
92 لیلا فلاحتی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی استاد کارشناسی
93 صدرا خسروی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی استادیار دکترا
94 مهدی جم پور دانشگاه صنعتي قوچان استاد کارشناسی