جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 A-10-305-1 عوامل سازمانی موثر بر بهره وری مراکز انتقال فناوری دانشگاهی
حجت اله حاجی حسینی ,